L'1 d'octubre és el Dia Internacional de la Gent Gran

Es posen en marxa dos nous tallers amb el títol “Descobrint l’envelliment actiu” que tenen com a objectiu evitar la desconnexió social, el sedentarisme, la solitud i l’aïllament de les persones grans.

La Organització Mundial de la salut, OMS, des de fa temps, anima a tots els agents implicats a que prenguin mesures per tal d’assolir el que anomena “una societat per a totes les edats" i desenvolupa el concepte d’Envelliment Actiu, entès com “el procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida en la mesura que les persones envelleixen”.

En aquest sentit cal posar en valor a les persones grans ja que són un actiu per a la nostra societat. Gaudeixen de coneixements, d’experiència i de saviesa. És del tot necessari reconèixer la seva condició de ciutadans i ciutadanes actius amb dret a participar en totes les decisions, polítiques, econòmiques i jurídiques, que els afectin.

Les administracions, les organitzacions no governamentals, les entitats socials i les persones en general, poden treballar perquè l’envelliment actiu sigui una realitat sostenible, econòmicament i integrada socialment a les nostres societats.

Preocupats per la nostra Gent Gran i en el context d’afavorir una societat per a totes les edats, l’Ajuntament va aprovar al Ple del 24 de novembre la moció que recull la voluntat de què Santa Coloma s’integri en la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues de la Gent Gran de l’OMS i fer un pas més ampliant la participació de les persones grans no només en el disseny de les activitats que els afecten més directament sinó en el disseny de la ciutat que volen.   

Tallers per a la Gent Gran

D’altre banda i en un nivell més concret, però en la línia de les recomanacions de les organitzacions internacionals hem programat, per aquest mes, dos NOUS tallers que amb el títol “Descobrint l’envelliment actiu” tenen com a objectiu evitar la desconnexió social, el sedentarisme, la solitud i l’aïllament d’aquestes persones.

Els tallers, que són gratuïts, es realitzaran un matí a la setmana al Centre Cívic de Singuerlin i l’altre a la Masia  de Can Mariner. Les persones interessades poden adreçar-se a les Oficines Municipals del Passeig Llorenç Serra, 50 i als Centres Cívics de Can Mariner i Singuerlin  per formalitzar la inscripció.