L’1 de març s’incorporarà el nou interventor de Santa Coloma de Gramenet

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha rebut amb data 16 de febrer la resolució de la Direcció d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya (del 15 de febrer de 2010)  comunicant el nomenament provisional com a interventor d’un funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

Aquest nomenament provisional tal i com estableix l’article 27.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, implica el cessament automàtic de la persona que ocupava el lloc esmentat per nomenament accidental o interí. En aquest sentit, i en compliment de la norma, ahir es va comunicar el cessament automàtic a la funcionària interina que ocupava el lloc de treball d’intervenció de l’Ajuntament.

El proper 1 de març s’incorporarà el nou interventor de l’Ajuntament de Santa Coloma. Fins aleshores les funcions de la intervenció municipal estan encarregades al secretari de l’Ajuntament.

Per a més informació

Comunicació Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
93 462 40 00 / comunicacio@gramenet.cat