Ja es pot sol·licitar l'aplicació del Bono Social en el subministrament elèctric

Amb l'entrada en vigor de la Tarifa d'Últim Recurs (TUR) des de l'1 de juliol de 2009 es posa en marxa el denominat bo social en el subministrament elèctric.

Es tracta d'una mesura de caràcter social dissenyada per afavorir als col·lectius més vulnerables i es concreta en la congelació de la tarifa vigent al moment de la posada en marxa de la TUR fins el 2012.

Els col·lectius que podran acollir-se al bo social són:

  1. els clients domèstics residències amb una potència contractada inferior a 3 KW;
  2. els pensionistes amb prestacions mínimes;
  3. les famílies nombroses i
  4. les famílies en què tots els seus integrants es trobin en situació d’atur.

En tots els casos, el beneficiari haurà d'estar acollit a la TUR, ser una persona física i el contracte per al qual es sol·licita el bo social ha de ser l’habitatge habitual.

En el cas dels clients amb contractes de subministrament amb una potència contractada inferior a 3 KW la seva inclusió en el bo social és automàtica i no haurà de demanar-ho.

La resta de col·lectius beneficiaris ha de sol·licitar-ho expressament a la seva comercialitzadora d'últim recurs mitjançant correu ordinari, fax, correu electrònic o personant-se en les oficines de la distribuïdora (no de la comercialitzadora) i acreditar que és pensionista, família nombrosa o que tots els membres de la família estan en situació d’atur.