Inversió de set milions d'euros en millores i noves construccions escolars

Les obres de reforma i de nova infraestructura que s'estan duent a terme als centres educatius públics de Santa Coloma permeten afrontar en bones condicions el futur immediat.

En aquests moments la nostra ciutat es beneficia d'una inversió que ronda el set milions d'euros, entre els treballs de manteniment i les noves construccions escolars.

Com cada estiu, aprofitant que les aules romanen tancades per vacances, s'estan realitzant obres de reforma en diversos centres educatius per un valor pròxim als tres milions d'euros. Són millores substancials que serveixen per modernitzar les instal·lacions de manera que els alumnes, en tornar a classe, guanyen en confortabilitat i seguretat. Les obres formen part del Fons Estatal d'Inversió Local i del Pla de Rehabilitació Integral i Millora de Centres Educatius i han d'estar llistes el 30 d'agost. Les intervencions depenen de les necessitats dels centres i van des de la reforma dels patis de joc, a la pintura dels edificis o al condicionament de les instal·lacions per posar alguns exemples.

La llista de centres beneficiats i els treballs que en ells es fan és el següent:

 • CEIP JAUME SALVATELLA: substitució del paviment del gimnàs, reforma de la cuina i canalització d'aigües pluvials de l'edifici principal.
 • CEE JOSEP SOL: segona fase de la coberta, façana i substitució de la tanca perimetral.
 • CEIP ELS PALMERES: xarxa de recollida i evacuació d'aigües en les cobertes de pàrvuls i actuacions complementàries.
 • CEIP LLUIS MILLET: substitució de fusteries (fase 1) i reparació de la coberta.
 • CEIP MIGUEL DE UNAMUNO: reparació de l'estructura del porxo exterior i actuacions de seguretat en porxos interiors i façana.
 • CEIP PALLARESA: modificació d'elements de calefacció, modificació d'equips d'incendi, pintura interior i condicionament de l'aula de psicomotricitat.
 • CEIP SAGRADA FAMÍLIA: reformes i adaptació del nou lavabo al primer pis, reformes i adaptació de lavabos exteriors i magatzem, substitució de la fusteria exterior i calefacció.
 • CEIP WAGNER: substitució de la coberta i aula del pis superior.
 • CEIP TORRE BALLDOVINA: reparació del paviment del pati interior, escomesa d'aigua pel reg de l'hort de nova construcció, creació d'un sostre de protecció del magatzem d'eines i col·locació de cantoneres als pilars del porxo.
 • CEIP TANIT: paviment de les pistes de joc.
 • LLAR D'INFANTS L'ESQUIROL: adequació del pati d'esbarjo i mitgeres.
 • CEIP Serra de Marina: substitució del paviment del pati.

Nova construcció
Entre les obres de manteniment i les d'ampliació i nova construcció, la inversió als centres educatius el 2009 ascendeix a 6.850.203,12 €. En aquest segon cas es troba la Llar d’Infants La Plata, valorada en 1.159.286,06 €, o l'ampliació del CEIP Mercè Rodoreda en una línia educativa completa, pressupostada en 2.069.000 €. Altres construccions que cal citar són les relatives als CEIP Front Fluvial i Sant Just (600.000 €) i Serra Marina i Riera Alta (120.000 €). Tots aquests projectes permetran la creació de 570 noves places escolars.