Iniciat el projecte participatiu per definir el nou model de ciutat de Santa Coloma de Gramenet

L’alcaldessa va destacar la importància de generar centralitats a tots i cadascun dels barris de Santa Coloma, prioritzant els equipaments existents o els que s’hi construeixin al futur i sobretot els projectes estratègics com el Campus de l’Alimentació de Torribera i la nova Línia 9 de metro. Alhora va recordar que “una altra de les prioritzats és treballar per aconseguir un urbanisme més amable i de proximitat”.

Santa Coloma de Gramenet, a 23 de juny de 2010. Ahir dimarts, a la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré va acollir l’acte de presentació del projecte participatiu del nou model de ciutat, que s’emmarca en conveni de col·laboració signat recentment entre l’Ajuntament de Santa Coloma i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Representants del teixit associatiu de la ciutat i de diferents sector socials van poder intercanviar impressions amb l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, i els especialistes de la UOC Jordi Borja i Manel Herce, principals impulsors del projecte que definirà les línies estratègiques per al desenvolupament integral de la Santa Coloma dels propers anys. Aquest projecte té l’objectiu de donar resposta als principals reptes de la ciutat des dels diferents àmbits i dins un context metropolità.

L’alcaldessa de Santa Coloma va destacar que, “la ciutat es troba en procés de transformació i de canvi, i tenim l’oportunitat històrica de plantar llavors amb la ciutadania per aconseguir fruits. Per això és fonamental tenir en compte les febleses que té la ciutat i també els punts positius, i a partir d’aquí crear un full de ruta, un horitzó de treball que tindrem amb aquest projecte que hem posat en marxa amb la UOC”. En aquest sentit, “tenim un capital social que hem d’aprofitar, perquè hi contribuïm entre tots i totes a construir la Santa Coloma del futur”.

Potenciar la centralitat de cada barri

Durant la presentació, els especialistes de la UOC i l’alcaldessa van destacar la importància de treballar el concepte de centralitat a cada barri, per construir la nova Santa Coloma. “Cada barri ha de tenir algun equipament i/o espai destacat que faci que aquella zona sigui un nou centre, que el puguin aprofitar la resta de veïns i veïnes de la ciutat”, va destacar Borja.

En aquest sentit, l’alcaldessa va expressar que “hem de ser capaços de generar centralitats a cada barri, a través dels equipaments actuals o els que construirem i sobretot amb projectes estratègics de ciutat, com pot ser el nou Campus de l’Alimentació de Torribera, o les 5 noves estacions de la línia 9 que estan generant connectivitat entre barris”. Alhora l’alcaldessa va recordar que “una altra de les prioritzats és treballar per aconseguir un urbanisme més amable i de proximitat”.

La crisi econòmica i l’impacte en l’urbanisme

En un context de crisi econòmica, de crisi d’integració social i de participació, “el nostre objectiu no és fer un  programa de govern, si no de definir les mesures necessàries per vehicular les demandes i necessitats de la ciutadania”, va destacar Jordi Borja. L’especialista de la UOC va afegir que “les estructures de participació s’han de renovar i aquest projecte que hem començat és un pas endavant al respecte”. Borja també va recordar que la nova realitat econòmica “té i tindrà un impacte clar en l’urbanisme de les ciutats i haurem de crear mecanismes que comportin una cohesió interna”.

Per la seva part, el Manel Herce va destacar que “és un error veure Santa Coloma como una ciutat emmurallada, sense relació amb les ciutats del voltant; totes les ciutats han de col·laborar entre si a l’hora de respondre a les necessitats pròpies –d’equipaments, espais verds i de projectes estratègics, etc.- abogant sempre per una política de renovació i de qualitat, i sense perdre de vista aspectes com la perspectiva de gènere a l’hora de concebre les ciutats”.

Desenvolupament del projecte per definir el nou model de ciutat

El procés participatiu que s’inclou al projecte per definir el nou model de ciutat durarà uns tres mesos. Durant aquest temps els especialistes i l’alcaldessa, en trobades específiques, recolliran les inquietuds, opinions i suggerències de la ciutadania. Amb totes elles, la UOC elaborarà un informe final amb les bases d’actuació i els canvis que necessita la ciutat.

Aquest treball de participació ja va començar el passat 5 de juny, quan es va donar compte al Consell General de Ciutat de l’arrencada d’aquest nou projecte amb la UOC. En el marc del màxim òrgan de participació de la ciutadania, ja es van poder sentir i recollir les primeres impressions del teixit associatiu de Santa Coloma.

Per a més informació:

Comunicació Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

93 462 40 00 / 618 045 488

comunicacio@gramenet.cat