Inici d'una campanya de control de transport d'aliments

Els inspectors del Servei de Salut Pública municipal conjuntament amb la Policia Local, han iniciat una campanya de vigilància i control del transport d'aliments.

La  campanya està adreçada a verificar les condicions higièniques i sanitàries dels productes alimentaris transportats en petits camions i furgonetes. A la vegada, per part de la Policia Local  de Santa Coloma es verifiquen les possibles irregularitats tècniques dels vehicles i també dels conductors. Inicialment, els dispositius de control tindran una especial atenció als accessos de les zones comercials i proximitats dels tres mercats municipals.
 
En un primer moment, s'han revisat més de 20 vehicles de transport d'aliments, així com les documentacions administratives dels seus conductors. S'han pres mesures cautelars en tres ocasions per no transportar en condicions óptimes els aliments i diverses denúncies per infracció a la Llei de Seguretat Vial.