Grameimpuls rep 450.000 euros per formar 800 persones en atur

El Servei d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu, a través del seu programa “L’FSE inverteix en el teu futur”, i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet participen en el finançament de 47 accions formatives adreçades a persones en situació d’atur i que realitzarà l’empresa municipal Grameimpuls.

Així, durant aquest any s’iniciaran vuit plans formatius de les especialitats d’administració i gestió, construccions metàl·liques, mecànica, fred i climatització, cures auxiliars, emmagatzematge, restauració i competències transversals.

Aquests plans han estat dissenyats segons la demanda d’ocupació dels diferents sectors empresarials, la qual cosa suposa una aposta important, quant a inversió econòmica i participació de les persones en situació d’atur en formació ocupacional, per capacitar els treballadors i les treballadores en aquells oficis amb més demanda contractual en l’actualitat.

L’oferta formativa que es presenta incorpora diverses novetats, de les quals en estaquen dues: la primera és que en el sistema de formació ocupacional es té en compte l’experiència laboral i la formació de la persona que està en recerca d’ocupació, i s’ofereix una formació adequada per complementar els seus coneixements sense la necessitat de realitzar un pla formatiu complet, i la segona és que aquest nou sistema formatiu permet que participin persones en situació d’atur i persones ocupades, avanç que es considera important per a la qualificació professional de la ciutadania.

La formació en aquests moments es converteix en un dels elements clau per emprendre la necessària transformació del sistema productiu.