Grameimpuls reconeguda com a empresa excel·lent

El Club Excelencia en Gestión" ha atorgat a l'empresa municipal el Segell d’Excel·lència Europea 300+ pel seu sistema de gestió.

"El Club Excelencia en Gestión" ha atorgat a Grameimpuls el Segell d’Excel·lència Europea 300+ pel seu sistema de gestió. Aquest reconeixement suposa una important fita per a l’organització i avala el seu compromís de millora contínua.

Des de l’any 2002 l'empresa municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Grameimpuls, ha mantingut un compromís de qualitat en la gestió de serveis, sistematitzant els seus processos segons normes internacionals com la ISO 9001, la ISO 14001 de gestió ambiental i l’OHSAS 18001 de seguretat i salut en el treball, i va anar més enllà amb la certificació SGE21 en matèria de responsabilitat social. El camí lògic per seguir avançant en el procés de millora contínua va ser treballar sota el model EFQM.

L’EFQM és un model europeu d’excel·lència empresarial que aporta nous elements de millora per sobre dels tradicionals sistemes de gestió. Es basa en afegir valor per a usuaris i usuàries, crear un futur sostenible, desenvolupar la capacitat de l’organització, aprofitar la creativitat i la innovació, liderar amb visió, inspiració i integritat, gestionar amb agilitat, assolir l’èxit mitjançant el talent de les persones i mantenir en el temps els resultats excel·lents. Un altre element diferenciador respecte a  altres models de gestió és que permet en una escala comparar el nivell d’excel·lència en relació a altres organitzacions.

La concessió d’aquest segell de tres estrelles té una validesa de dos anys, durant els quals Grameimpuls i els seus professionals continuaran treballant per donar als usuaris i les usuàries un millor i més eficient servei, i per aconseguir l’excel·lència en totes les activitats que desenvolupen amb els valors que guien l’organització.