Gestió integrada de plagues

Per tal de preveure a temps l’evolució de les plagues i evitar incidències, el Departament de Parcs i Jardins en fa un seguiment acurat fent visites als carrers i zones verdes de la ciutat.

El departament de Parcs i Jardins gestiona el control de les plagues i malalties de les àrees verdes i arbrat viari mitjançant tècniques de Gestió Integrada de Plagues (GIP), en compliment del Real Decreto 1311/2012 sobre ús sostenible de productes fitosanitaris.

La gestió integral es basa en la combinació de varies actuacions sobre els arbres, el seu entorn i la observació i control de les plagues que els afecten, amb l’objectiu de restablir l’equilibri i l’autoregulació dels espais fent les mínimes aplicacions químiques possibles.

Arbres amb port natural, sans i segurs per potenciar l’autodefensa

Les plagues associades als arbres afecten molt més als arbres debilitats que als sans per tant totes les intervencions de manteniment i gestió de l’arbrat urbà es basen en respectar el seu sistema de defensa natural:

  • Plantació de nou arbrat amb port natural i tècniques de plantació i adequació a l’espai i al terreny per afavorir un bon desenvolupament.
  • Mínimes intervencions en poda de l’arbrat existent.
  • Adequació dels escossells o parterres per incrementar l’oxigenació i l’activitat microbiana del terreny: engrandir escossells, aportació de biomulch i plantació d’herbàcies per afavorir la presència de fauna auxiliar (Fauna que s’alimenta dels insectes que són plaga pels arbres).

Observació i control de les plagues

Per tal de preveure a temps l’evolució de les plagues i evitar incidències es fa un seguiment acurat de les plagues i de la aparició de la fauna auxiliar fent visites als carrers i zones verdes.

L’objectiu és estudiar l’evolució de la plaga i dels seus enemics naturals i mantenir la població d’aquestes plagues a un nivell de tolerància acceptable per la població.

Amb aquestes tècniques, plagues com el pugó, caparretes i d’altres, que fa una desena d’anys afectaven considerablement l’arbrat i produïen queixes veïnals estan controlades. No vol dir que no hi hagi pugó a la ciutat,  sinó que al cap d’uns 15 dies d’aparèixer el pugó també apareix el seu predador natural que se’l menja i controla el seu nivell de població.

Per d’altres plagues, com la Galleruca de l’om o l’escarabat de les palmeres, per exemple, no hi ha encara presència de predadors naturals.  Amb el temps i les tècniques de renaturalització de les ciutats podrien aparèixer. El nivell d’afectació d’aquestes plagues varia cada any segons la climatologia. En anys de molta presència cal fer alguna aplicació de producte químic a les zones més poblades. No obstant, des de l’aplicació del Real Decreto 1311/2012 sobre ús sostenible de productes fitosanitaris, els productes químics permesos per aplicar a l’espai públic son cada vegada menys efectius o inexistents.