Garanties pels propietaris d'habitatges en lloguer

L’Ajuntament de Santa Coloma ha aprovat el conveni amb el Consell Comarcal del Barcelonès per a la creació d'un Fons jove comarcal de garanties al lloguer, que pretén facilitar i fomentar l'emancipació juvenil mitjançant l'ampliació de garanties per als propietaris que lloguin els seus immobles als joves, a través de la Xarxa Comarcal de Borses Joves d’Habitatge.

El Fons serà gestionat per la fundació privada Pisos de Lloguer i establirà una sèrie de garanties per als propietaris. Hi haurà un finançament conjunt entre els diferents ajuntaments, per tal de complementar les assegurances de caució que actualment s’ofereixen als propietaris durant la primera anualitat de vigència dels contractes. A partir del 2008, aquest  Fons ampliarà les garanties durant tota la duració del contracte de lloguer.

Aquest nou Fons comarcal de garantia al lloguer permetrà que els propietaris que no cobrin les rendes dels llogaters puguin recuperar les mensualitats no percebudes dins els límits i els requisits regulats pel mateix Fons, i a més cobrirà totes les despeses jurídiques en el cas de qualsevol reclamació d'aquestes. Tot això sense cap tipus de cost pel propietari.

En definitiva, el Fons s'establirà com una assegurança jurídica i de cobrament de rendes per a tots aquells que lloguin els seus pisos a joves a través de la Xarxa Comarcal de Borses Joves d’Habitatge, que fins ara era només per a un any.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Santa Coloma continua amb la seva política activa de promoció de l’accés dels joves a l’habitatge, juntament amb el Consell Comarcal del Barcelonès i els ajuntaments de Badalona, l'Hospitalet i Sant Adrià de Besòs, per donar més garanties als propietaris, que podran ampliar el nombre de pisos disponibles a les borses joves i així disposar de més eines per poder rebaixar el preu del pis de lloguer.

Més informació:

Borsa Jove d’Habitatge, situada a l’Oficina Local d’Habitatge.
Avinguda de la Generalitat, 112.
De dilluns a dijous de 9 a 19 hores i divendres de 9 a 14 hores.
Telèfon 933924745
informació@gramepark.cat