Finalitza la instal·lació de la prova pilot de jardineria vertical al Besòs

Els treballs de la prova pilot de renaturalització del mur del Parc fluvial del Besòs han finalitzat, amb la instal·lació d’una estructura metàl·lica per garantir la intervenció davant de possibles episodis d’avinguda del riu.

Amb aquesta intervenció es vol potenciar el parc fluvial i l’entorn del riu com a espai de refugi climàtic davant l’escalfament global, així com afavorir la biodiversitat, ja que permet generar espais de refugi i oferir recursos tròfics per a ocells i insectes pol·linitzadors.

Aquesta prova pilot tindrà dos anys de durada i permetrà estudiar el grau de reducció de temperatura i d’increment d’humitat, com a conseqüència positiva de la plantació del jardí vertical. Així mateix, facilitarà l’anàlisi de l’adaptabilitat de les espècies, i la determinació dels substrats, nivells d’aigua i adobs més apropiats.

Tot el sistema està monitorat per tal de poder optimitzar el seu funcionament i obtenir-ne dades. Si el resultat fos positiu, es preveu en un futur replicar-lo en altres trams del Parc Fluvial, amb els ajustos necessaris.