Feu la vostra aportació al Pla de mobilitat urbana

Les propostes de la ciutadania són fonamentals per aconseguir una mobilitat més sostenible a Santa Coloma.

L’Ajuntament de Santa Coloma, amb el suport de la Diputació i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha començat l’elaboració del Pla de mobilitat urbana (PMU). Aquest Pla ha de definir les estratègies bàsiques de la mobilitat sostenible a la nostra ciutat. El document ha de tractar aspectes com el transport a peu, en bicicleta, en vehicle privat i els aparcaments, el transport públic o l’impacte ambiental. 

Participació de la ciutadania

En el marc de la confecció d'aquesta pla, l'Ajuntament vol recollir propostes de millora i detectar disfuncions en la mobilitat a la ciutat. L'objectiu no és tramitar queixes o avisos sobre temes puntuals lligats al manteniment o al mal estat d’infraestructures, el que es vol en aquesta ocasió és rebre, dels ciutadans i ciutadanes, propostes lligades a un dels quatre temes següents:

  • Millores vianants (Amplades de voreres, guals, punts perillosos, interferències amb altres usuaris (vehicle privat, bicicletes ...)
  • Millores bicicleta (Existència de carrils bici, trams o punts perillosos,  disseny dels carrils, senyalització...)
  • Millores transport públic (Senyalització, cobertura territorial, lentitud del servei, disfuncions de qualsevol tipus, accessibilitat de les parades...)
  • Millores vehicle privat i aparcament (Embussos, manca d’aparcament, càrrega i descàrrega, indisciplina a l’aparcament, senyalització, punts perillosos...)

Per tal de participar en tot aquest procés cliqueu aquest enllaç.

Enquesta sobre mobilitat

Actualment s’està realitzant la fase de diagnosi d'aquest Pla de mobilitat i i l’ajuntament vol que el treball incorpori la percepció i sensibilitat dels ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma. Per això, posa al seu abast una enquesta sobre la mobilitat  a la ciutat.  La podeu trobar aquí.

La participació dels colomencs i colomenques en aquest nou pla és cabdal per aconseguir un model de mobilitat més sostenible per a tothom.