Festius amb obertura comercial autoritzada

Els propers 6, 8, 14, 21 i 28 de desembre els comerços poden obrir les seves portes a la nostra ciutat.

El govern de la Generalitat de Catalunya va publicar al seu diari oficial la LLEI 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció. Es tracta d’una llei que, segons anuncia el propi text, deroga “totes les normes de rang igual o inferior que la contradiguin o s’hi oposin”, que “vol preservar el model comercial català”, i que atorga a l’administració autonòmica la “competència exclusiva en matèria de comerç interior”.

Segons fixa aquesta llei els diumenges i festius amb permís d'obertura per a l'any 2014 a Santa Coloma són: 5 i 12 de gener, 6 de juliol, 12 d'octubre, 1 de novembre i 6, 8, 14, 21 i 28 de desembre.