Exposició del cens electoral

El diumenge 26 de juny es celebraran eleccions generals i fins el 16 de maig s'exposen les llistes del cens.

Del  9 al 16 de maig estaran exposades al públic les llistes del cens electoral perquè les persones que observin errades, puguin formular reclamacions. Els interessats hauran de portar el DNI, passaport o permís de conduir i adreçar-se a l’Ajuntament (OIAC), Plaça de la Vila, 1, de dilluns a divendres de 9:00 a 17:30 hores.