Exposició del cens electoral

El proper 21 de desembre es celebraran eleccions al Parlament de Catalunya. Fins al divendres 10 es pot consultar el cens en exposició pública.

Del 3 al 10 de novembre estaran exposades al públic les llistes del cens electoral perquè les persones que observin errades, puguin formular reclamacions. Els interessats i interessades hauran de portar el DNI, passaport o permís de conduir i adreçar-se a l’Ajuntament (OIAC), Plaça de la Vila, 1.

Horari:

  • Divendres 3 de novembre 9 a 14:30
  • De 6 de novembre a 10 de novembre de 9:00 a 17:30 hores.