Es presenta un estudi per abordar l’abandonament escolar prematur

Aquest divendres 24 de gener, a les 10 hores a la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, es presenta, en el marc de l’estratègia local contra l’abandonament escolar prematur (AEP), un informe sobre aquest tema a la ciutat.

L’estudi ha estat realitzat pel grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona GEPS, per encàrrec de l’Ajuntament, amb la participació de Aina Tarabini i Xavier Bonal.

L’acte està adreçat especialment a la comunitat educativa local, per informarla de la situació que reflexa l’estudi i la proposta de com plantejar l’abordatge del fenomen de l’AEP, però és obert a l’assistència de totes les persones interessades.

L’abandonament escolar prematur (AEP) és un dels principals reptes del nostre sistema educatiu. A Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament va encarregar un estudi sobre el fenomen, amb l’objectiu no només d’analitzar-lo, sinó també d‘explorar-ne possibles solucions. Aquest estudi, basat en una metodologia mixta, quantitativa i qualitativa, va incloure entrevistes i grups de discussió a un total de 77 participants. 

Repte educatiu

L’abandonament escolar prematur (AEP) és un dels principals reptes educatius als quals s’han d’enfrontar les administracions municipals, regionals, estatals i internacionals. Aquest és també el cas de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que, davant les elevades taxes d’abandonament a la ciutat, va encarregar un estudi sobre el fenomen, amb l’objectiu no només d’analitzar-lo, sinó  també d’explorar-ne possibles solucions.

A l’estudi es destaca que Catalunya té una taxa d’abandonament escolar prematur d’un 18%, igual que la d’Espanya, de les més altes d’Europa, només per darrere de Malta. Una taxa molt lluny de la mitjana europea, que és del 10,7%, i que afecta a casa nostra especialment als nois, de classe treballadora, i d’origen estranger. L’Abandonament Escolar Prematur no és neutral i afecta de forma diferent als i les adolescents en funció de les seves característiques i la seva situació social. Per tant, lluitar contra aquest fenomen es converteix en una política educativa per l’equitat. 

El grup de recerca de la UAB proposa que l’abordatge de l’AEP s’ha de plantejar des d’una perspectiva holística que situï al centre les i els infants i joves en situacions de major vulnerabilitat social i educativa. Per consensuar l’abordatge amb la comunitat educativa es proposen tres sessions de treball al llarg del curs per definir una estratègia local contra l’abandonament prematur que permeti treballar des de la prevenció, la intervenció directa i la compensació.

Un projecte per prevenir l'AEP

El projecte municipal de prevenció de l’AEP, Calidoscopi, iniciat al curs 2017-2018, ofereix a alumnes de 3r i 4t d’ESO una oportunitat de finalitzar els seus estudis de manera exitosa mitjançant una proposta adaptada a les seves necessitats i contextualitzada en l’entorn proper. Es centra en la necessitat de dotar-los de recursos i habilitats personals per a la vida i incentivar-los a continuar els seus estudis després de l’etapa obligatòria. Hi participa alumnat que presenta desmotivació vers l’aprenentatge escolar amb risc d’abandonament escolar prematur. 

Aquest projecte es troba integrat al Programa de Diversificació Curricular de cada centre que hi participa. L’Ajuntament destina cada curs gairebé cent mil euros per a aquest programa preventiu. També es desenvolupen altres programes que treballen en la prevenció des de l’orientació acadèmica i la mentoria social per a aquest perfil de joves de la ciutat, així com l’impuls de programes de reincorporació al sistema educatiu.