En marxa “Els regals no són sexistes” de l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació

El consistori de Santa Coloma és un dels 25 de municipis que formen part de l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació i dóna suport a les campanyes que s’hi promouen en favor de la igualtat de gènere com és aquest cas.

L’’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s’ha adherit a la campanya  “Els regals no són sexistes. Regala’m el que vulguis, jo hi poso la imaginació”, impulsada per l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. El consistori forma part d’aquest organisme i dóna suport a totes les campanyes que hi promou per a la Igualdat de gènere a la nostra societat.

La campanya vol recordar i fer conscienciar la ciutadania que l’acte de fer un regal és també una oportunitat de superar els estereotips, ignorar les convencions socials i publicitàries i ampliar l’imaginari social que ens envolta i del qual formem part. “Regala’m el que vulguis jo poso la imaginació”  és una invitació per a totes les persones que reben el regal a no quedar-se en l’ús que la publicitat ens mostra, sinó a deixar volar la imaginació i anar encara més enllà. D’aquesta manera, totes les parts involucrades en la cerimònia del regal tenen la seva estratègia de subversió particular amb què contestar la proposta hegemònica.

Santa Coloma a l’Observatori
L’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació és una associació impulsada per ajuntaments per tal de promoure una anàlisi crítica de la representació de les dones en els mitjans de comunicació. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és membre d’aquesta instància de participació ciutadana, juntament amb 25 ajuntaments més, des de gener de 2009.

Una de les accions en les quals ha participat el municipi ha estat l’elaboració del Decàleg per a un bon tractament de les dones en els mitjans de comunicació.  A partir d’un taller organitzat des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) de Santa Coloma, el passat estiu, un grup de dones colomenques van participar en la creació d’aquest document. La iniciativa s’emmarca dins del projecte (RE)imagina’t, posat en marxa des de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, amb l’objectiu de promoure la reflexió i la crítica entorn a la manera com les dones són representades en els mitjans.

El procés participatiu per elaborar el Decàleg  va constar de tres sessions de treball, durant les quals les participants van analitzar com la imatge de les dones s’ha construït en termes de discriminació social i com la representació d’aquestes en els mitjans segueix reproduint dinàmiques sexistes i d’invisibilització de la diversitat femenina.

El Pla d’Igualtat de Gènere a Santa Coloma
Des del maig d’enguany, l’Ajuntament de Santa Coloma té en marxa el Pla d’Igualtat de Gènere amb les estratègies i accions diferents perquè la igualtat d’oportunitats entre dones i homes no sigui únicament formal, sinó que pugui arribar a ser real i efectiva. Tot i que s’han fet avenços, encara queden estructures, actituds i comportaments discriminatoris que es manifesten cada dia en els àmbits personal, familiar, associatiu, professional i participatiu.

Les línies estratègiques del Pla són set: impulsar les polítiques de gènere; lluitar contra la violència masclista; fomentar la participació sociopolítica de les dones; promoure canvis en el repartiment de treballs i usos del temps; fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones; incloure la perspectiva de gènere en el disseny de ciutats i territoris, i promoure la salut de les dones.

El Pla suposa la continuïtat en el desenvolupament de polítiques d’igualtat al municipi, i la seva implementació ha de garantir que la diferència de sexe no suposi cap desigualtat, sinó diversitat i enriquiment, i que ciutadanes i ciutadans gaudeixin dels mateixos drets, recursos, oportunitats i llibertats.

Així mateix, el Pla permet aprofundir en el treball transversal al si de l’Ajuntament, per tal de garantir que totes les polítiques municipals incorporin la perspectiva de gènere. Implica, per tant, l’assumpció de responsabilitats per part de les diferents àrees i regidories de l’Ajuntament en aquest sentit i durant un període de temps concret, en aquest cas fins el 2012.