En funcionament el carril bici de la Rambla del Fondo

Es tracta d'un carril bici bidireccional segregat de el trànsit que pertany a la Bicivia Metropolitana, que uneix Barcelona amb Santa Coloma de Gramenet i Badalona.

Des de dimecres passat roman obert a la circulació el carril bici de la Rambla del Fondo. Per executar aquest carril s'ha tranformat un dels de circulació de la calçada en sentit Badalona, al tram entre c. Rafael de Casanovas i c. Beethoven, en un carril bici amb la senyalització vertical, horitzontal i també instal·lació dels corresponents separadors. Així mateix s'ha renovat el paviment asfàltic i s'ha transformat un dels carrils de circulació i estacionament de la calçada en sentit Barcelona (el tram entre c. Beethoven i el c. Mozart) en un carril bici amb la senyalització i separadors adequats.

Quant a la Rambla de Sant Sebastià, s'ha habilitat com a espai de convivència entre vehicles de motor, bicicletes i vehicles de Mobilitat Personal (VMP). S'ha senyalitzat convenientment i limitat la velocitat màxima de circulació a 30km / hora.

Una via ciclable i pacificada

Amb aquesta actuació s'ha implementat la Bicivia Metropolitana com a via ciclable i pacificada per permetre la circulació de bicicletes i VMP en tota la longitud de la mateixa dins el nostre municipi. És a dir, Pont Vell-Llorenç Serra-Plaça de la vila-Rambla Sant Sebastià i Rambla del Fondo, amb una longitud total de 1,7 km.
Gràcies a carril bici tàctic implementat per l'Ajuntament de Barcelona a través del Passeig de Santa Coloma fa gairebé un any (a la zona de barri de Baró de Viver) es connecten ambdues ciutats fins al barri de Sant Andreu.