Els perjudicats per Viatges Marsans poden presentar les seves reclamacins fins el 5 d'agost

S’ha iniciat el termini per comunicar els crèdits en el Concurs de Creditors de Viatges Marsans S.A.

El passat dia 5 de juliol de 2010 es va publicar el Concurs de Creditors de Viatges Marsans S.A. (BOE núm. 162) i es va iniciar el termini d’un mes concedit als creditors per comunicar els seus crèdits, que finalitza el proper dia 5 d’agost.

Els usuaris que hagin de reclamar els imports pagats per viatges que no van poder gaudir, així com les despeses que aquest fet els va ocasionar i que puguin acreditar, han de presentar un escrit a l’Administració Concursal, junt amb la documentació relativa al cas.