Els delictes contra la llibertat sexual han augmentat un 50% a Espanya en 4 anys

Són dades de l’Informe #Totes, de La CIBA, que s’ha presentat avui. La pornografia de menors ha incrementat més del 100 % en els darrers sis anys. El 95% dels autors de delictes contra la llibertat sexual a Espanya són homes, i el 85% de les víctimes són dones . El 45,65% de les víctimes de delictes contra la llibertat sexual a Espanya són menors d’edat (nenes i nens).

Aquest matí s’ha presentat l’Informe ‘#Totes’ sobre l’impacte de les violències sexuals en la vida de les dones, les nenes i els nens, a La CIBA, en el que s’ha destacat un fort increment dels delictes contra la llibertat sexual a Espanya en els darrers anys. S’ha passat de 8.125 victimitzacions el 2015 a 12.204 al 2019, un increment del 50,2%, dels fets denunciats per persones que manifesten ser víctimes o perjudicades per alguna infracció penal contra la llibertat sexual.

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha destacat: No podem tolerar que les dones joves pensin que consentir i normalitzar pràctiques sexuals violentes és una decisió individual, d’alliberament i transgressió sexual. Aquest model de sexualitat és un mecanisme per controlar i sotmetre a les dones als desitjos patriarcals. El porno és l’escola de la violència sexual i l’erotització d’aquesta. Només una sexualitat basada en la igualtat serà emancipadora per a les dones. I és en això en el que estem treballant”.

Silvia Migueiz, directora de La CIBA, Espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, ha afegit que és cabdal posar llum en aquest fenomen i abordar les violències sexuals des d’una mirada de gènere perquè l’impacte que tenen sobre dones, nenes i nens és indiscutible, fruit de la situació de desigualtat estructural de les societats masclistes i patriarcals en les quals vivim. Obviar aquest anàlisi només contribuirà a continuar silenciant i amagant aquesta realitat tan devastadora"

A l’analitzar les diferents tipologies de delictes contra la llibertat sexual en detall, destaca un increment exponencial de la “pornografia de menors”. Des del 2013 ha augmentat un 103,27%, passant de 305 casos (2013) a 620 (2019). La categoria “altres” és la que registra l’increment més elevat (77,56%) entre els anys 2015 i 2019; i inclou els delictes d’abús sexual (sense o amb penetració), assetjament sexual, delictes de contacte mitjançant tecnologia amb persones menors de 13 anys amb finalitats sexuals, l’exhibicionisme, la provocació sexual i els relatius a la prostitució, segons el sistema estadístic de criminalitat.

Les violències sexuals impacten sobre les dones, les nenes i els nens

El 95% dels autors de delictes contra la llibertat sexual a Espanya són homes, i el 85% de les víctimes són dones. Pel que fa a l’edat, és cabdal destacar que del total de víctimes de delictes contra la llibertat sexual enregistrats a Espanya entre el 2010 i 2019, un 45,65% són persones menors d’edat (nenes i nens).

D’altra banda, s’observa com les violències sexuals estan presents al llarg de la vida de les nenes i les dones especialment; destaca l’impacte sobre nenes i joves menors d’edat, que signifiquen el 42,38% del total, i el 31,19% que respon a la franja de les joves entre 18 a 30 anys. Aquests dos percentatges aglutinen el  73,6 % de les dones víctimes de violències sexuals.

Violència sexual a la parella

La violència sexual a la parella s’intensifica i cronifica. Segons els resultats de la Macroenquesta de violència contra la dona de 2019, el 8.87% de les dones han viscut situacions de violències sexuals dins l’àmbit de la parella. D’aquestes, més del 65% van manifestar que la freqüència d’aquestes violències sexuals era setmanal o mensual, i un 13% pateix aquestes violències tots o quasi tots els dies.

Jornades ‘Dissentir per ser Lliures’

Aquest informe s’ha presentat en el marc de les Jornades Internacionals ‘Dissentir per ser Lliures. Una aproximació a les violències sexuals’ que s’han celebrat ahir i avui,  organitzades per La CIBA, de l’Ajuntament de Santa Coloma, i que compten amb la participació de reconegudes veus de l’àmbit estatal i internacional. Prop de 700 persones d’arreu del món hi assisteixen de forma virtual.

Es tracta de les terceres jornades internacionals organitzades per La CIBA des de la seva inauguració, el març de l’any passat. En jornades anteriors s’han abordat fenòmens com la prostitució (Jornades ‘Ni putes ni princeses’), i la pornografia (I Fòrum Internacional ‘El Porno Ferotge’), i també s’ha dut a terme el Seminari virtual ‘Supervi­vents d'explotació sexual’.