Els carrers de Milà i Fontanals i Cultura han canviat de sentit de circulació del trànsit

La matinada del divendres 23 al dissabte 24 d’agost es va fer efectiu el canvi de sentit de circulació del trànsit als carrers de Milà i Fontanals i Cultura, que des de llavors són de sentit únic cap al riu.

Aquest canvi del sentit de la marxa per als vehicles s’ha produït un cop finalitzades les obres d’urbanització al carrer de Milà i Fontanals.

Aquesta mesura és la primera d’un seguit d’accions destinades a reordenar el trànsit de la ciutat, en el marc del Pla de Mobilitat Urbana, i a pacificar determinats punts del municipi. Són mesures que tenen la finalitat de reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, que és un dels grans reptes que té per davant endavant tota l’àrea metropolitana de Barcelona.

D’aquesta forma, es farà una diferenciació entre els vials principals i els vials de la xarxa veïnal. Els primers vials han de servir de pas al trànsit que travessi la nostra ciutat per anar a les ciutats veïnes de Badalona, Montcada i Reixac o Sant Adrià del Besòs. Els altres vials són els carrers que quedaran a l’interior dels vials principals, i que es faran servir per a la circulació del veïnat i dels comerciants, i que en el futur tindran, molts d’ells, limitacions màximes de velocitat a 20 quilòmetres per hora.