Eleccions als consells escolars

Des del 2 de novembre i fins el 15 de desembre es porta a terme el procés de renovació dels consells escolars dels centres d'ensenyament públics, concertats i llar d'infants públiques. En aquesta convocatòria s'han d'escollir la meitat del respresentants dels professors, dels pares dels alumnes i dels alumnes.Després de la publicació de la convocatòria i de la constitució de les meses electorals les votacions es faran entre el 23 de novembre i l'1 de desembre.

El consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de cada centre. En formen part la direcció del centre, un representant municipal, representants dels professors, dels pares i mares, dels alumnes i del personal administratiu i de serveis.

El Servei municipal d'Educació i Infància ha publicat en aquesta web municipal tota la informació referent al procés electoral, la composició i funcionament dels consells, així com una secció de FAQ o preguntes més freqüents.