El pròxim curs la reutilització dels llibres de text s’estendrà a tots els centres de la ciutat

El tercer any de desenvolupament del programa municipal dels llibres de text fa realitat un dels seus objectius: que el foment de la reutilització dels llibres de text sigui una actitud generalitzada que caracteritzi els centres educatius de la nostra ciutat.

Les actuacions adreçades a impulsar l’ús compartit i la reutilització dels llibres de text contribueixen al foment de l’equitat i fan vius, entre l’alumnat i les seves famílies, valors com ara la corresponsabilitat i la solidaritat. A més, la cura dels llibres i del material curricular d’ús comú i la seva conservació per a una realització posterior suposa un estalvi econòmic per a les famílies i aprofundeix en la idea de sostenibilitat.

Gairebé a tots els centres públics les famílies no han de pagar en concepte de llibres ja què els seus programes de reutilització estàn molt consolidats. Ara el repte el tenim a l’escola concertada, que el curs vinent s’incorpora a les iniciatives de la reutilizació i esperem que progressivament les famílies deixin de pagar en concepte dels llibres. La inversió en aquest projecte és de 1.860.000 euros que beneficiarà a uns 13.800 alumnes.

D’altra banda, es signarà un conveni de col•laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per la creació d’una fòrmula única per a tots els centres educatius, públics i privats sostinguts amb fons públics, de la nostra ciutat per al foment de la reutilització dels llibres de text i dels materials educatius.

Llibres digitals a la secundària

Els centres educatius d’educació secundària podran participar el curs vinent en el pla pilot de llibres i continguts digitals. Aquesta és una experiència pilot del Departament d’Educació de la Generalitat i la Fundació Catalana per la Recerca que l’Ajuntament dona suport i prioritza el seu desplegament a Santa Coloma.

Entre tots i totes hem d’aprofitar aquesta oportunitat per l’alumnat de la nostra ciutat: formar part d’un projecte pioner a Catalunya i que ens situarà com  a un dels municipis capdavanters en l´ús de les noves tecnologies en l’educació.

Des de la vessant pedagògica i de les noves formes d’aprenentatge, mitjançant les noves tecnologies, subministrarem les bases per a l’educació dels nostres alumnes en la “vida en un món connectat”.

El programa municipal de llibres permetrà als alumnes de l’ESO combinar l’ús de l’ordinador i materials educatius digitals en substitució dels llibres de text. La generalització de la possibilitat de consultar els materials educatius o realitzar els deures a la web de l’institut, o en el portal educatiu, significarà un canvi, també important, que es manifestarà a les carregades motxilles que porten, actualment, els nostres fills.