El pressupost municipal per al 2021 és una peça clau per a la recuperació econòmica de la ciutat

Aquest dilluns, dia 16 de novembre, s’ha celebrat una sessió extraordinària del Ple Municipal on s’ha aprovat, de manera inicial, el pressupost municipal per al 2021, que enguany s’ha volgut configurar com a una eina bàsica en la lluita contra la pandèmia de la Covid-19, per pal·liar els seus efectes en les persones i el teixit productiu, i contribuir així a la recuperació econòmica i al desenvolupament de Santa Coloma. A la sessió, també s’ha aprovat la distribució del superàvit municipal.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, de manera inicial, la proposta de l’equip de Govern de Pressupost General de la Corporació municipal (integrada pels pressupostos de l’Ajuntament, el Patronat Municipal de la Música i els de les empreses municipals Gramepark i Grameimpuls) per a l’exercici 2021, amb els vots a favor del PSC i l’abstenció d’ERC, ECP i C’s.

El pressupost de l'Ajuntament per al 2021 ascendeix a 114.253.495 euros, un 2,35% més respecte a l'any passat, el que es tradueix amb un increment de 2,6 milions d'euros. Enguany, les prioritats de la despesa se centraran en accions que ajudin a minimitzar els efectes de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 en les famílies i en el teixit productiu de la ciutat. En la seva elaboració s'ha tingut en compte el Pacte local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural signat el passat mes de juliol per tots els grups municipals, i el Pla d’Acció Municipal 2020-2023, definit al Fòrum Ciutadà i aprovat per l'Ajuntament.

Pel que fa als pressupostos dels ens dependents de l’Ajuntament, el pressupost del Patronat municipal de la Música no experimenta cap variació respecte a l’any anterior, mentre que els comptes provisionals de les societats s’han ajustat als ingressos previstos, de manera que disposaran inicialment dels següents pressupostos: Grameimpuls SA, 7.716.450 euros, i Gramepark SA, 6.160.991 euros.

Prioritats de la despesa

Els Serveis de cohesió socials i igualtat són els que s’enduen la part més important del pressupost (16,75 milions), amb un increment d’1,7 milions. Es preveu destinar 3 milions a ajudes a les famílies, dels quals 1.900.000 corresponen a beques menjador i 3 milions al Servei d’Atenció Domiciliària (Increment de 260.000 €). D’altra banda, s’invertirà 200.000 € al programa de pobresa energètica (Increment de 150.000 €) i s’augmenta quasi el doble l’assignació al programa d’atenció a persones amb discapacitat i les partides destinades al transport de persones amb mobilitat reduïda, arribant a una inversió de 957.000 €.

La neteja viària (10,55 milions) i neteja d’edificis públics (4,45 milions), amb un increment d’1,4 milions, són la segona prioritat del pressupost per a l’any vinent, ja que s’han convertit en una eina fonamental en la lluita contra la propagació de la Covid-19. S’ampliaran els grans contractes de neteja i recollida d’escombraries, i de neteja d’equipaments municipals, fonamentalment dels centres escolars.

D’altra banda, es potenciaran les polítiques d’habitatge (11 milions), mitjançant la rehabilitació dels 200 habitatges inclosos al conveni amb la SAREB i Hàbitat 3, la gestió dels 48 pisos per a la gent gran del Miguel Hernández, i la continuïtat del programa d’emancipació de joves i el foment de la incorporació d’habitatges buits al lloguer, adreçat a mil·lenials.

També s’incrementaran els recursos en l’àmbit de la seguretat (9,5 milions), amb un augment de 2,6 milions respecte a l’anterior període. Això permetrà incrementar la plantilla de la Policia Local, amb 18 nous efectius, invertir amb vehicles i material policial, e iniciar les obres de la nova comissaria; i es mantindran les polítiques de promoció i dinamització del comerç.

De totes maneres, durant el 2021, la persistència de situacions noves derivades de la pandèmia i els seus efectes, obligarà el Consistori a continuar actualitzant el pressupost permanentment, com s’ha hagut de fer aquest 2020.   

Inversions

Pel que fa a les inversions, s’incorporen en aquest pressupost la tercera i quarta fase de les obres de La Ciba (4.469.651 €), el Centre residencial i d’habitatge de Les Oliveres (3.068.653 €), la urbanització dels carrers Sants (1.171.008 €) i Prat de la Riba (874.000 €), i de l’avinguda Generalitat (941.000 €), així com la fase 2 de Can Zam (700.000 €).

D’altra banda, subratllar que, tot i que moltes de les actuacions previstes estan pendent de ser incloses al  Pressupost 2021, perquè responen a subvencions en tràmit d’altres institucions (DIBA i AMB), contribuiran a tirar endavant projectes tan estratègics per a la ciutat com La CIBA, el pavelló B de l’antic hospital de l’Esperit Sant, la urbanització del passeig de la Salzereda, les urbanitzacions de diversos carrers, la projecció d’habitatge social al Front Fluvial del Raval, i la nova comissaria per a la Policia Local, entre d’altres.

Destí del superàvit municipal 2020

El ple també ha aprovat diferents modificacions de crèdit per distribuir el superàvit municipal del 2020, que s’eleva a 4,4 milions d’euros, amb els vots a favor del PSC i l’abstenció d’ERC, ECP i C’s, i que es distribuirà de la següent manera:

  • Més de 3,6 milions a diferents projectes d’inversió: habitatge per a la gent gran a l’antiga escola Miguel Hernández, el PERI Santa Coloma Vella II, el Poliesportiu Nou, l’asfaltat de carrers, La Ciba i jocs infantils.
  • Més de 290 mil euros al funcionament de les Escoles Bressol Municipals.
  • 195 mil euros a Serveis Socials i emergències habitacionals.
  • 64 mil euros al Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar.