El Ple torna a reclamar un finançament just i es compromet a fer una ciutat més accessible

El Ple ordinari del mes de març celebrat aquest dimecres dia 29 ha aprovat reclamar un cop més al Govern central una reforma justa del finançament local, recolzant la declaració municipalista que molts representants d’ajuntaments espanyols van signar a la ciutat de València el 17 de febrer i que ara ratifiquen els plenaris de moltes ciutats i municipis, com ha estat el cas de Santa Coloma de Gramenet. També destaquem del Ple d’avui el compromís de l’Ajuntament a continuar treballant per fer una ciutat més accessible, en benefici de les persones amb discapacitat.

Aquesta sessió s’ha celebrat en la seva major part amb la única presència dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC, Ciutadans i PP, ja que els regidors i regidores dels grups SOM i GE-ICV-EUiA van abandonar el Saló de Plens gairebé a l’inici, en el punt 2, en l’apartat d’acords i decrets, per mostrar les seves discrepàncies amb el govern municipal.

Millora del finançament local

Mitjançant una moció presentada pel Grup Municipal Socialista, el Ple s’ha adherit a la declaració municipalista que representants de diversos ajuntaments de tot l’estat van acordar a València  el passat 17 de febrer. Aquesta declaració demana un nou model més just de finançament local que s’adeqüi a la singularitat de les necessitats de despesa que tenen els ajuntaments i a la capacitat fiscal d’aquells municipis de gran població que tinguin esgotades totes les seves possibilitats urbanístiques tant pel que fa al seu sòl urbà com a la possibilitat d’urbanitzar algun espai en qualsevol de les seves modalitats, com és el cas de la nostra ciutat.

“Els governs locals –diu la declaració- són ens polítics que presten serveis públics essencials des de la proximitat, emparats en el principi constitucional d'autonomia. Com a tals, requereixen d'un sistema de finançament estable que garanteixi la cobertura de les necessitats bàsiques dels ciutadans en el marc de les seves competències, almenys al mateix nivell que la resta dels governs territorials. En conseqüència, com a punt de partida essencial, la reforma del sistema de finançament local no es pot veure postergada ni supeditada a la reforma del model autonòmic, sinó que ha d'abordar-se conjuntament amb aquest en el marc d'una reforma global del finançament del sector públic”.

Declaració per una ciutat més accessible

El Ple municipal ha aprovat amb els vots del Partit Soclalista, Ciutadans i Partit Popular la declaració institucional de suport  a “L’accessibilitat universal, una contribució al bé comú” que promou la Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona per conscienciar la societat de la importància  d’assolir la plena accessibilitat dels productes, béns, entorns i serveis en benefici de les persones amb discapacitat. L’Ajuntament de Santa Coloma és el primer que dóna suport a aquesta declaració.

A la declaració, l’Ajuntament es compromet a donar un nou impuls a les accions que desenvolupa  des de les diverses àrees de govern per fer de Santa Coloma una ciutat més accessible, on els veïns i veïnes amb discapacitat puguin exercir els seus drets en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

Suport al veïnat del Bosc d’en Vilaró


A través d’una moció presentada pels grups de Partit Socialista i Ciutadans i votada també de forma favorable pel Partit Popular, el Ple Municipal ha mostrat el seu suport als veïns i veïnes de la Urbanització Bosc d’en Vilaró, situada dins del Parc de la Serralada de Marina, entre els termes municipals de Montcada i Reixac i Badalona, que veuen perillar ara els seus habitatges en trobar-se en un àmbit qualificat de sòl no urbanitzable.

Adhesió al Dia Mundial per a la conscienciació sobre l’autisme


També s’ha aprovat una moció en la que es demana posar en marxa una campanya de sensibilització i conscienciació envers les persones que pateixen el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), i implantar al nostre municipi un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació mitjançant símbols per ajudar a les persones que pateixen aquesta malaltia i afavorir la seva inclusió plena com a ciutadans. Mitjançant aquest acord, el proper dia 2 d’abril (Dia per a la conscienciació sobre l’autisme) es farà una campanya de sensibilització sobre aquest tema a través dels diversos mitjans municipals.

Últimes dades del Padró d’habitants

Segons el Padró Municipal d’Habitants, les dades del qual s’han donat compte al Ple d’avui,  a 1 de gener de 2016 vivien a la ciutat 118.665 persones, 59.503 homes i 59.162 dones. Només 211 persones menys que els empadronats un any enrere, a 1 de gener de 2015.

D’altres acords


En l’apartat de decrets i acords, el Ple ha donat compte de la liquidació del pressupost  de l’exercici 2016, que s’ha tancat amb un superàvit de 15 milions d’euros i amb una mitjana anual de pagament a proveïdors de 47 dies, com a dades significatives

També s’ha donat llum verda al finançament de quatres obres de millora de la ciutat: l’espai de l’aparcament del Mercat de Singuerlín, les escales del carrer Mallorca i Av. Anselm de Riu, i el casal Municipal i l’escola bressol de Les Oliveres.

Per últim, s’han aprovat les 31 cartes de serveis municipals, que informen a la ciutadania dels seus drets envers els serveis que ofereix l’Ajuntament, i s’han millorat les condicions per tal que el veïnat del barri Safaretjos pugui accedir a l’aparcament per a residents situat entre l’Avinguda Generalitat, el carrer d’Andreu Vidal i el carrer Sant Joan.

Mocions aprovades:

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I CIUTADANS

Moció en suport i recolzament a les peticions que fan els veïns i veïnes del Bosc d’en Vilaró perquè s’arribi a un acord amb els propietaris afectats minimitzant al màxim els seus perjudicis. Amb el vot favorable del Partit Popular.


PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA  

Moción solicitando la celebración del día mundial para la concienciación sobre el autismo y para la implantación de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación (SAAC) a través de símbolos en el municipio de Santa Coloma de Gramenet. Hi ha votat a favor el Partit Popular.


PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

Moció de suport i proposta d’adhesió a la declaració municipalista de València per una reforma justa del finançament municipal.S'absté Ciutadans i hi vota en contra el Partit Popular.