El Ple s’oposa al tancament de l’oficina de Tesorería de la Seguridad Social i torna a reclamar a la Generalitat millores en Educació

El Ple municipal ordinari corresponent al mes de juliol ha aprovat entre d'altres punts, dues declaracions institucionals. La primera, per reclamar a la Generalitat que continuïn les aportacions per mantenir i millorar la qualitat de l’ensenyament que ofereixen els centres públics de Santa Coloma, i la segona declaració per reclamar a la Seguridad Social el manteniment del servei que presta l'oficina local de la Tesorería d’aquest organisme. També destaquem que al Ple d’avui s’ha aprovat de manera inicial el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, l’adhesió al PECT i els dies que seran festa local l’any 2017.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat una declaració del Consell Escolar Municipal en la qual es demana a la Generalitat que incrementi les assignacions de recursos per als centres educatius públics de la nostra ciutat i insisteix especialment en que es doti a les escoles socialment més desfavorides de recursos complementaris per compensar el desavantatge, inicialment territorial, dels centres educatius situats en entorns més desfavorits.

Aquest Consell ha tornat a expressar la seva voluntat de col•laboració i treball compartit des del ben entès que explicar, apropar i ajudar a entendre la nostra realitat, ha de revertir en la necessària comprensió d’una situació concreta i l’aplicació de mesures conseqüents que permetin assolir el nivell de satisfacció desitjable vers la qualitat de l’educació de Santa Coloma de Gramenet.

Pel manteniment de l’oficina local de Tesorería de la Seguridad Social

El Ple ha aprovat una segona declaració institucional per a l’obertura i el manteniment de l’oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social a la nostra ciutat.  Al text d’aquest acord s’exposa que des del passat 6 de juny l’esmentada oficina, ubicada a l’edifici del CAP del carrer Major, roman tancada, obligant als particulars i les empreses locals a desplaçar-se a les oficines de la veïna ciutat de Badalona. El tancament es va informar a les persones usuàries el divendres 3 de juny amb un cartell penjat a l’entrada de les oficines en què s’anunciava l’obertura el 16 de setembre.

L’Ajuntament mostra el seu rebuig al tancament temporal de l’Oficina General de la Tesorería de la Seguridad Social, la seva oposició frontal a la intenció d’aquest organisme de tancar definitivament i traslladar el servei a Badalona, el seu desig del manteniment permanent d’aquest servei cercant solucions sostenibles com la obertura complerta i amb personal adient de la oficina del carrer Major, actualment ja habilitada per donar un servei complert i adient, o bé la integració a les instal•lacions de les oficines de l’Institut Nacional de la Seguridad Social (INSS) ubicat al carrer de Rafael Casanova, com s’ha fet a d’altres poblacions.

La declaració també inclou una petició de planificació de futur de la plantilla d’aquesta oficina adequada a la prestació del servei, ampliant el nombre d’efectius per tal de mantenir la qualitat de l’atenció tot respectant els drets dels treballadors i treballadores i el trasllat d’aquest acord a la Dirección Provincial de Barcelona de la Tesorería General de la Seguridad Social, als representants de gestors i assessors de Santa Coloma de Gramenet, a les associacions locals d’empresaris i comerciants, i al Comitè d’Empresa i sindicats representants dels treballadors i treballadores d’aquest organisme.


Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible
Amb els vots favorables del grup socialista i l’abstenció de la resta de grups, s’ha aprovat també, de manera inicial, el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Santa Coloma de Gramenet, que contempla entre els seus objectius bàsics mesures com aquestes:

 • Afavorir les condicions per a la mobilitat dels vianants
 • Augmentar la participació de la bicicleta
 • Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat
 • Fomentar un ús racional del cotxe i compatibilitzar l’oferta amb la demanda d’aparcament
 • Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada
 • Fomentar la intermodalitat
 • Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat
 • Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit
 • Aprofitar els avenços tecnològics existents per millorar el sistema de mobilitat i el trànsit
 • Preveure en les futures actuacions la configuració de l’espai públic segons el model de mobilitat
 • Sensibilitzar la ciutadania i conscienciar-la dels valors inclosos al Pacte


Per aconseguir aquests objectius, el Pla preveu un seguit d’actuacions, de les quals destaquem les destinades a millorar la mobilitat a peu per la ciutat, com  la implantació a la ciutat del model “superilles”, la jerarquització de la xarxa de vianants, seguint el model de la Pinta Verda i que inclou ampliació de voreres, fer els guals accessibles, eliminar pilones, eliminació d’obstacles en voreres, etc..., l’ampliació de la senyalització orientativa de vianants o la creació de camins escolars.

Com a mesura d’actuació transversal, el pla proposa ampliar l’abast de l’actual ordenança municipal de circulació per incloure tots els aspectes a regular que fan referència a la mobilitat.

Santa Coloma coordinarà el PECT Besòs-Marina-Litoral
El Ple ha aprovat (amb els vots favorables del PSC, les abstencions de GE-ICV-EUiA, Ciutadans i SOM, i el vot negatiu del PP) la carta de compromís per a la participació en el Projecte d’Especialització i competitivitat Territorial (PECT) Besòs-Marina-Litoral. En aquest projecte hi participen (a més de la nostra ciutat com a administració coordinadora) institucions com el Campus de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona (ubicat al Recinte Torribera), la Universitat Autònoma de Barcelona, els ajuntaments de Badalona, Montgat, Tiana i Alella i el Tecnocampus de Matarò.


Aquest projecte (PECT) s'emmarca dins l'estratègia Europa 2020 que promou un creixement intel•ligent, sostenible i integrador, i de la conseqüent estratègia Catalunya 2000 impulsada per la Generalitat, com a full de ruta per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un nou model econòmic.

Els dos eixos d'especialització en els quals es basarà el PECT seran l'alimentació-gastronomia i la salut. Les actuacions en aquests camps seran desenvolupades per les ciutats i entitats membres i amb un pressupost global de prop de 5 milions d'euros, cofinançats al 50 per cent pel FEDER (fons europeus).


En aquest context, el Ple ha encarregat la preparació, gestió i desenvolupament de l'operació "Emprèn Alimenta" a la societat municipal Grameimpuls, assumint la posició de lideratge de l'operació en representació del nostre Ajuntament.
 
Pagament a proveïdors
Avui també s'ha donat compte al Ple de l'informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagaments de les factures de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms corresponent al segon trimestre d'enguany, on s'ha informat que el període mitjà de pagament de factures ha estat de 44 dies, el més baix des de 2011. Això s'ha aconseguit gràcies a la plena implantació de la factura electrònica i a l'assimilació per part dels serveis municipals d'un procés més ràpid per a conformar les factures i el pagament de les mateixes.

Fomentar el civisme a la Festa Major
També, s’ha votat favorablement una proposta de resolució per desenvolupar una campanya pilot de sensibilització que es durà a terme a la propera Festa Major d’Estiu de la ciutat, adreçada a fomentar el civisme i a prevenir qualsevol tipus de violència en l’àmbit social i comunitari, discriminacions de qualsevol tipus i promoure comportaments cívics.

Festes locals 2017
El Ple Municipal ha fixat, per unanimitat de tots els grups polítics, com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l'any 2017, els dies 5 de juny (segona Pasqua) i 4 de setembre (últim dia de la Festa Major d’Estiu).

Mocions aprovades:

 • Moció presentada pels grups municipals de C,s, PSC, Gent d'Esquerres-ICV-EUiA i PP per garantitzar l'accés universal als llibres de text a tot Catalunya.
 • Moció esmenada pel PSC sobre el tancament definitiu del CIE de Barcelona
 • Moció presentada pel grup municipal de SOM Gramenet (amb les esmenes presentades pel PSC) en suport a "Som 27 i més" encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la universitat pública