El Ple reitera el NO a la MAT

A la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament celebrada aquest dilluns 29 de maig s'ha aprovat inicialment i per unanimitat modificar el PGM per fer habitatges tutelats per a la gent gran a l’edifici de l’antiga escola Miguel Hernández.

 

Al llarg d'aquest ple ha destacat la lectura de dues declaracions institucionals.  La primera d’aquestes declaracions ha estat de congratulació perquè el Govern de l’Estat ha donat la raó a la nostra ciutat per reclamar que es faci una avaluació completa sobre l’impacte ambiental que suposaria la creació d’una infraestructura a l’anella metropolitana de 400kv, més coneguda com línia de molt alta tensió (MAT). La segona declaració té la finalitat de contribuir a reclamar que la història del poble gitano de Catalunya sigui inclosa al currículum escolar per afavorir el seu coneixement i el respecte a la diversitat.  Altres punts a destacar de l’ordre del dia han estat l’aprovació inicial del Codi de conducta i bon govern per a càrrecs electes i directius públics del nostre Ajuntament i la modificació del PGM per poder crear un edifici d’habitatges en règim tutelat per a la gent gran a l’antiga escola Miguel Hernández.

Nova oposició del Ple al projecte de la MAT
Tots els grups municipals han signat una declaració institucional de congratulació per la resolució del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente donant la raó a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet y rebutjant l’avaluació d’impacte ambiental simplificada de l’anella metropolitana de 400 Kv (línia elèctrica de Molt Alta Tensió –MAT-) al seu pas per la nostra ciutat, ja que al  BOE del 2 de maig passat es recullen les demandes de l’Ajuntament, com ja ho va fer en el seu dia la Comissió Europea.
Aquesta declaració ha permès al Ple reiterar la seva oposició al projecte de la MAT, demanant la seva aturada i retirada definitiva per manifestament innecessari atesa la caiguda del consum elèctric, i recorda a Red Eléctrica de España (REE), tal i com recull la resolució del Ministerio de Medio Ambiente, que cal demostrar perquè aquesta infraestructura tan costosa en termes econòmics, socials i ambientals s’ha de construir.  
Un cop més, el Ple ha exigit se sotmeti a una avaluació d’impacte ambiental tota la infraestructura de l’anella metropolitana de 400kv que s’ha intentat construir fragmentàriament, tal i com demanen les institucions comunitàries, i així mateix recull la resolució del Ministerio de Medio Ambiente.

La Declaració Institucional d’avui sobre la MAT serà enviada a la Diputació i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Consell Comarcal del Barcelonès i als ajuntaments que també estan afectats per l’anella metropolitana de 400kv, perquè l’aprovin en els seus respectius òrgans de govern.
Recordem que el NO de Santa Coloma de Gramenet al projecte de la MAT és un crit un constant des de l’any  2012, quan es va saber que REE tenia la intenció d'instal•lar una subestació a les proximitats del Cementiri i una línia MAT que passaria a prop dels habitatges dels barris de Les Oliveres i Can Franquesa. Des de llavors, la Comissió Ciutadana No a la MAT, formada per col•lectius i entitats i l’Ajuntament, ha impulsat diverses accions de rebuig als dos projectes, mobilitzacions i gestions que han arribat fins i tot al Tribunal Suprem.

Habitatges tutelats per a gent gran
El Ple ha donat avui un pas més en el procés per fer realitat, abans de que finalitzi aquest mandat, la transformació de l’edifici de l’antiga escola Miguel Hernández, al carrer dels Almogàvers, ara en desús, en un nou equipament d’habitatges en règim tutelat per a persones grans.
A la sessió s’ha aprovat de manera inicial, amb els vots favorables de tots els grups municipals, la necessària modificació puntual del Pla General Metropolità per fer possible la creació del nou edifici.

Codi de conducta per a càrrecs electes i directius
A la sessió del Ple d’avui s’ha aprovat de manera inicial, amb els vots favorables del grup municipal del PSC i l’abstenció de la resta de grups municipals, el Codi de conducta i bon govern per a càrrecs electes i directius públics del nostre Ajuntament, en el marc d’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de millora de la transparència i de l’accés a la informació pública. Aquest Codi té la finalitat d’establir principis, criteris i instruments que permetin incrementar els nivells de transparència en la gestió pública, el comportament ètic dels seus alts càrrecs i la millora de les relacions i la confiança entre la ciutadania i l’Ajuntament.
A partir d’aquesta aprovació inicial s’obre un període d’informació (trenta dies des de la seva publicació al BIP) per a què les persones interessades puguin formular les al•legacions i reclamacions que estimin convenients.


Suport al coneixement de la cultura gitana
El Ple ha aprovat també, per unanimitat de tots els grups municipals, una segona declaració institucional perquè la història del poble gitano de Catalunya sigui inclosa en el currículum escolar, a fi de facilitar el coneixement i la sensibilització de la societat en general vers la cultura gitana, atès que l’educació és un àmbit fonamental per promoure la convivència i el respecte a la diversitat.

Aquesta declaració s’emmarca en les diverses accions de promoció dels valors de la cultura gitana iniciades l’any passat,  amb motiu de la celebració dels 600 anys de l’arribada de la primera persona gitana a terres catalanes, i s’ha aprovat al Ple a petició del Consell Municipal del Poble Gitano i de les entitats Veus Gitanes i Lacho Baji Cali.

 MOCIONS APROVADES:


GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I SOM GRAMENET
Moció per garantir uns salaris dignes als Plans d’Ocupació

Moció en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial    


    
GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA
Moció en suport a la creació d’un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior


    
GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA
Moció de rebuig als pressupostos generals de l’Estat 2017 i en defensa dels processos de municipalitzacions de serveis públics


    
GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
Moció sobre pobresa femenina