El Ple rebutja l’augment de les tarifes del transport públic metropolità

La sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes gener, celebrada el 3 de febrer, ha rebutjat a través d’una moció l’augment de les tarifes del transport públic a la regió metropolitana. El Ple ha acordat també, sobre aquest tema, exigir a l’Administració General de l’Estat, que recuperi les aportacions econòmiques perdudes des de l’any 2008, per tal que els preus dels transport no repercuteixin en la despesa de la ciutadania.

A la sessió, la primera de l’any, s’ha aprovat, entre d’altres punts i mocions, una moció presentada pels grups municipals PSC, ICV-EUiA i Gent de Gramenet (GG) en contra del recent augment de les tarifes del transport públic. Aquesta moció ha rebut el vot afirmatiu de PxC i el contrari del PP. A l’acord pres, entre d’altres aspectes, es rebutja la manca de compromís de l’Administració General de l’Estat amb el sistema integrat de transport públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i s’exigeix al Govern central que recuperi les aportacions econòmiques anuals perdudes –des del 2008 el govern estatal ha reduït les aportacions als operadors del transport públic en més d’un 45%, el que ha suposat quasi 80 milions d’euros menys a l’any 2013-, fet que ha repercutit directament en la butxaca de les persones usuàries. En aquest sentit, en la mateixa moció es reclama també a l’AMB que deixi sense efecte l’increment de preus aprovat per al 2014 i es reclama a la Generalitat de Catalunya que impulsi de manera urgent polítiques de promoció del transport públic per reduir els nivells de contaminació atmosfèrica i incrementin el nombre de viatges del sistema.

Sancions als bancs amb pisos buits

En aquest Ple també s’ha aprovat una altra  moció presentada pel PSC, ICV-EUiA, CiU i GG, per a la sanció a les entitats financeres i empreses amb pisos permanentment desocupats, que ha estat recolzada per PxC i l’abstenció del PP. Amb aquesta moció, es manifesta el compromís de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de mantenir en marxa les mesures municipals engegades, sobre la base de la legalitat i les competències existents, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a la necessitats de pisos socials. En aquest sentit, es manté en marxa el Pla municipal amb les mesures per evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges, en marxa des de fa 18 mesos, i en consonància amb la llei 18/2007 (LDHC).

En aquesta moció es remarca que l’Ajuntament continuarà imposant  multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal com determina la llei, si transcorregut el termini fixat no s’ha produït l’ocupació de l’immoble. També s’insta al Govern de la Generalitat a emprendre accions amb la mateixa finalitat dins el marc de la seva competència.

Recuperació de la memòria històrica

Una altra moció aprovada ha estat la presentada pels grups municipals ICV-EUiA, GG, PSC i CIU sobre la recuperació de la memòria històrica i el 75 aniversari de l’entrada de les tropes franquistes (el 27 de gener de 1939) a Santa Coloma de Gramenet. El grup de PxC s’ha abstingut i el del PP ha vitat en contra. Amb aquesta moció es condemna “la revolta militar feixista dirigida pel General Francisco Franco Bahamonde el juliol de 1936, contra el règim republicà legítimament constituït l’any 1931. Igualment condemnem el règim dictatorial posterior que durant 40 anys va reprimir a sang i foc tot vestigi de dissidència i  lluita per la llibertat, la justícia social i els drets de les persones”.

Sobre aquest tema, cal recordar que està en marxa el programa municipal “Recuperem la memòria històrica”, que engloba una sèrie d’activitats que tindran lloc al llarg de tot aquest any, contra l’oblit i en defensa dels valors democràtics i de justícia social.

Pagament de factures a proveïdors

Al Ple també s’ha donat compte de l’informe de Tresoreria sobre el termini de pagament de les factures per part de l’Ajuntament i de l’informe de la Intervenció sobre factures pendents de tramitar. Actualment, el termini de pagament les factures a proveïdors és  64,62 dies com a màxim (des del dia que es tramita la factura); així, s’ha incrementat quatre dies respecte al darrer informe presentat al Ple. Cal recordar que la Generalitat de Catalunya té un deute amb l’Ajuntament colomenc de 13 milions d’euros i que, entre els municipis de l’Àrea Metropolitana, l’Ajuntament de Santa Coloma és el que registra un termini menor pel pagament a proveïdors.

També s’ha donat compte del nomenament com a portaveu adjunt del Sr. Xavier Pujols Martínez, del grup municipal ICV-EUiA.

Altres mocions aprovades

  • Moció presenada pels grups municipals de PSC, CiU i ICV-EUiA per la renovació de l'eliminació retroactiva de l'ajuda per la compra d'Habitatge Públic Oficial. Amb el vots a favor de GG i PxC i negatiu del PP.
  • Moció prsentada pels grups municipals del PSC i ICV-EUiA de rebuig a la resolució de la Generalitat de Catalunya sobre la distribució als municipis de Catalunys del Fons de Cooperació Local de l'any 2013. Amb els vots favorables de la resta de grups.
  • Moció presentada pel grup municipal del PSC, referent institucional a favor del dret a decidir del poble de Catalunya. Aquesta moció es una esmena a la totalidad presentada contra la moció dels grups GG, ICV-EUiA i CiU que ha estat rebutjada (PSC, PP i PxC, en contra). La moció del PSC s'ha aprovat amb el vot de qualitat de l'alcaldessa després de l'empat en dues votacions a 12, dels regidors presents a la sala. 12 vots del PSC a favor i la resta de regidors presents (4 del PP, 3 d'ICV-EUiA, 2 de GG, 2 de CiU i 1 de PxC) en contra.