El Ple Municipal rebutja per unanimitat el projecte de pas de la MAT per Santa Coloma

El Ple municipal s’ha manifestat en contra de l’actual projecte de pas de la MAT (línia de Molt Alta Tensió) pel terme municipal de Santa Coloma i ha acordat demanar a la Delegació del Govern que insti la companyia Red Eléctrica Espanyola a aturar la construcció de la línia d’400kv Pierola-Santa Coloma i la subestació de 400 kv "Gramanet", i al Govern d’Espanya el seu suport.

A la sessió ordinària del Ple municipal, celebrada el dilluns 25 de juny, s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics municipals (PSC, ICV-EUiA, CiU, PP, PxC i GG) una proposta d'urgència per sol•licitar a la Delegació del Govern que es deixi sense efecte l'aixecament de l'acta prèvia a l'ocupació de l'espai destinat inicialment a la construcció de la MAT (Molt Alta Tensió) al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Amb aquest punt, tot el consistori reitera la seva oposició a l'execució del projecte de la MAT, tal i com el contempla Red Elèctrica Española (REE), al no respectar la distància mínima aconsellable del nucli d’habitatges (menys de 150 metres del barri de Les Oliveres i 75 del de Can Franquesa), i alhora pel fet que pot suposar un greu impacte medi ambiental a la zona.

Els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, PxC I GG han presentat i aprovat, amb el vot del Grup Municipal del PP, una moció conjunta en contra del projecte actual de la MAT, en la qual es contemplen els següents acords:

1. Instar Red Eléctrica de España que ATURI immediatament el projecte actual.

2. Instar Red Eléctrica de España que replantegi  tant la implantació de la subestació de 400kV al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, com la línia de 400kV Pierola - Santa Coloma.

3. Instar Red Eléctrica de España a realitzar l’estudi d’impacte ambiental.

4. Estudiar i avaluar acuradament la necessitat de construcció actual i futura d’aquesta infraestructura en funció de la situació econòmica actual.

5. Cercar el consens amb tots els municipis i administracions supramunicipals, realment afectats pel traçat complet.

6. Aquest projecte, i qualsevol altre d’aquestes característiques, ha de complir la legislació ambiental i adoptar els criteris d'integració urbana utilitzades per la mateixa empresa (REE) en projectes recents de similars característiques. Com per exemple, i encara que no compti amb el suport d’alguns col•lectius ciutadans, i com a darrera opció, el soterrament de línies i l’allunyament de les torres dels habitatges com a mínim a 500 metres.

7. Potenciar un model de producció, subministrament i consum energètic fonamentat en una nova cultura de l’energia que tendeixi a l’acostament producció-consum (fonts d’energia renovables i alternatives)

8. Demanar al Govern de l’Estat Espanyol que doni suport aquesta petició.

9. Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, al Consorci de la Serralada de Marina, al Consell Comarcal del Barcelonès, a la Direcció General d’Energia de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu, a tots els Ajuntaments afectats pel traçat de la línia, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Ministeri d’Indústria, a Red Eléctrica Española i a totes les entitats i associacions de Santa Coloma de Gramenet que han participat en el debat ciutadà sobre aquest afer.

L’alcaldessa de Santa Coloma Núria Parlon ha agraït a les forces polítiques l’esforç per aquesta moció conjunta presentada al Ple i a les entitats ciutadanes per la seva implicació. L’alcaldessa ha demanat la col•laboració unitària de tothom i alhora la mobilització ciutadana com a recolzament a l’acord municipal.

**Veure el contingut sencer de la moció

Altres punts del Ple

En el transcurs del Ple, també s’ha donat llum verda a la proposta d’aprovació dels comptes anuals de les empreses municipals Gramepark, SA, i Grameimpuls, i també s’ha aprovat la proposta del conveni col•lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms per al període 2010-2012, i la proposta de la rectificació de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, entre d’altres punts. Així mateix, s’ha informat de les renúncies a la condició de regidors del Sr. Aitor Blanc Aranjuelo i de la Sra. Teresa Franco Presas, del grup municipal de Gent de Gramenet.