El ple municipal es posiciona en contra de la pobresa energètica

El ple ordinari de l'Ajuntament del mes de febrer ha aprovat per unanimitat una moció de suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama mesures urgents per fer front a la pobresa energètica i l'emergència habitacional. El plenari ha donat suport alhora a una altra moció, de defensa dels drets dels treballadors i treballadores i del dret de vaga com a rebuig a la “Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana” del govern central. L’aprovació de la nova denominació a diferents espais de la ciutat i les dades rectificades del Padró Municipal d’Habitants també han passat pel plenari.

El ple ordinari de febrer celebrat aquest dilluns 23 ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Convergència i Unió (CiU) i Gent de Gramenet (GG) de suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica promoguda per les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya,l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC. Aquesta ILP va ser acceptada a tràmit per la Mesa del Parlament de Catalunya en el passat 13 d’octubre de 2014.

El Ple d’aquest Ajuntament va aprovar el novembre de 2011 una moció per declarar Santa Coloma lliure de desnonaments i en defensa activa del dret a l’habitatge. Igualment el 3 de febrer de 2014, el ple també va aprovar una moció per a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietats d’entitats financeres i altres grans empreses. Així mateix, el dia 28 d’octubre de 2014, per les mateixes raons, el ple de l’Ajuntament va aprovar una moció sobre la pobresa energètica a instàncies de l’Aliança contra la Pobresa Energètica. Amb l'aprovació d'aquesta moció avui 23 de febrer el ple ratifica els compromisos presos en aquestes mocions anteriors per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica.  

La moció demana habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a facilitar la recollida de signatures de la ILP i convocar la Taula Municipal sobre Pobresa Energètica i la Taula d’Habitatge per proposar l’organització d’actes i accions de difusió i suport a la Iniciativa Popular.

Defensa dels drets dels treballadors i del dret de vaga

Els grups municipals de PSC, ICV-EUiA i CiU han presentat una moció conjunta de defensa dels drets dels treballadors i treballadores i del dret de vaga, arran de la recent aprovació al Congrés dels Diputats, amb els vots de PP, de la nova "Llei de Seguretat Ciutadana" coneguda com 'llei mordassa'. La moció, a la qual han donat suport els sindicats UGT i CC.OO, expressa de forma nítida el rebuig a l'atac contra els drets fonamentals recollits en la Constitució que comporta el projecte de llei, en incloure diferents infraccions amb multes des de 100€ a 600.000€ orientades a castigar i reprimir les noves formes de mobilització i de protesta ciutadana. La moció aprovada exigeix al govern central la retirada de la llei.

El ple municipal ha ratificat l'aprovació per unanimitat de la Junta de Govern Local pel que fa a la denominació de diferents espais de la ciutat. S'aprova la denominació dels espais segons la relació següent:

 • Biblioteca del Fondo, a la biblioteca ubicada en el Barri del Fondo. Jaume P. Sayrach, a la Sala d’actes d'aquesta Biblioteca del Fondo.
 • Jardí de Francisca López Caballero, a la plaça situada a un costat i l’altre d'Av. Puig Castellar, entre Av. De Francesc Macià i del Passatge d’en Salvatella, la part més propera al riu serà Jardí  de Francisca López Caballero.
 • Jardí de Maria Ruzafa Caro, a la plaça situada a un costat i l’altre de Av. Puig Castellar, entre Av. De Francesc Macià i del Passatge d’en Salvatella, la part superior serà Jardí de Maria Ruzafa  Caro.
 • Maria Argelaguet Costa, a l’edifici de Serveis educatius, es col·locaran dos plaques, una dintre i l’altra fora.
 • Escola Bressol Les Oliveres com a nom a l’escola bressol municipal anomenada, “Les Oliveres”, del passatge Tarragona, s/n.
 • Barri de la Serra de Marina i barri de Can Calvet, nomenar oficialment aquests barris.
 • Pistes d’Atletisme Antonio Amorós, a les pistes d’atletisme situades en l’avinguda Pallaresa,1-31, cantonada passeig Salzareda.
 • Passeig de Can Zam, al passeig paral·lel al Riu des de l’antiga fàbrica Damm fins Salzereda.
 • Carrer de Clara Campoamor, al vial entre Av. De Francesc Macià i el Riu.

La Junta de Govern proposa a més:

 • La col·locació d’una placa amb el nom de Marta Solsona, artista que va fer l’escultura que hi ha al parc d’Europa, en homenatge a Santa Coloma, ciutat Pubilla, basada en l’obra de la Sra. Conxa Badia.
 • Mantenir el compromís adquirit per assignar el nom del Sr. Celestí Boada a un lloc més idoni.
 • Deixar pendent d’assignar el nom de Conxa Badia Mutlló a un altre espai de la ciutat.


Pla d’inspecció fiscal i  bonificacions tributàries

El plenari ha aprovat el Pla d'inspecció fiscal de l'exercici 2015, que tindrà com a actuacions prioritàries l'activitat inspectora a empreses que gestionen actius immobiliaris pel que fa a l'acompliment de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i la comprovació de la situació fiscal, pel que fa al preu públic de residus i de l'impost sobre les activitats econòmiques, de les empreses que  causin alta o baixa o presentin modificació d'elements tributaris.

A efectes tributaris, el ple també ha donat llum verda a la petició de 4 empreses d'acollir-se a les bonificacions de l'IAE i l'impost sobre béns immobles (IBI) aquest 2015. La Fundació Tallers i 3 empreses que gestionen equipaments esportius municipals s'acullen a la bonificació del 95% de la quota íntegra dels dos impostos que permet la llei estatal desde 2012 per "desenvolupar activitats econòmiques que es declarin d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació". En el cas dels equipaments esportius, l'Ajuntament valora la funció social de promoció de l'esport i l'augment desproporcionat dels impostos -del 8% al 21% del IVA- que han patit aquestes empreses en les darreres regulacions fiscals estatals i que els ha comportat una davallada important d'usuaris i usuàries.

Actualització del Padró Municipal

Santa Coloma de Gramanet  tenia a 1 de gener de 2014, 121.171 habitants, segons les dades rectificades del Padró Municipal d'Habitants, de les quals ha donat compte el ple. Aquesta xifra suposa un descens de 1202 habitants respecte al padró de l'any anterior, el 2013, però es manté amb una població molt equilibrada, el 2014 es van fer 6423 altes al padró municipal per 6399 baixes i va haver-hi 1224 naixements a la ciutat per 883 defuncions.

Pel que fa a la composició del grups municipals, el ple ha donat compte de la renúncia presentada, a la seva condició de regidora, de Ma Carmen Sáez Belver del Partit  Popular, i dins d'aquest mateix grup, de la renúncia de la seva condició de portaveu adjunt, de Francisco Martín Sendin.

Mocions aprovades:

 • Moció presentada per PSC, ICV-EUiA, CiU i GG de suport a la Iniciativa Legislativa Popular que reclama mesures urgents per fer front a la pobresa energètica i l'emergència habitacional. Vot favorable de PxC i PP.
 • Moció presentada per PSC ,ICV,-EUiA CiU i GG de defensa dels drets dels treballadors i treballadores i del dret de vaga. Vot a favor de GG. Abstenció del PxC. Vot en contra del PP.
 • Moció presentada per PSC, ICV-EUiA i CIU amb motiu del Dia Internacional de les Dones (8 de març). Vot a favor de GG. Abtencions de PP i PxC
 • Moció presentada per PSC, ICV-EUiA i CiU per a la modificació de la Llei 27/2014 sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre. Vot favorable de GG i PxC. Vot en contra del PP.
 • Moció presentada pels grups municipals de GG i ICV-EUiA per a la retirada de les plaques de reconeixement institucional en edificis públics als senyors Bartomeu Muñoz i Jordi Pujol. Vot a favor del PSC i PP. Abstenció de CiU. Vot en contra de PxC.