El Ple Municipal de Santa Coloma aprova mesures per garantir la transparència i l’eficàcia de l’Ajuntament de Santa Coloma

Aprovada una moció per a la regulació de la utilització del burka, el niqab i d’altres peces de roba que dificultin la comunicació en condicions d’igualtat entre les persones, a les dependències municipals.

Santa Coloma de Gramenet, a 29 de juny de 2010. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma, en la sessió ordinària de juny celebrada a les 19 hores, ha aprovat entre d’altres punts, la proposta del pla d’auditories i actuacions de control financer i també s’ha donat compte de l’estat d’execució pressupostària a data de 31 de maig de 2010, amb la votació a favor -en els dos punts- de tots els grups municipals (Grup Municipal del PP, d’ICV-EUiA, de CiU i del PSC). Aquests dos punts aprovats formen part del programa de mesures per a la modernització, l’eficàcia i transparència de l’Ajuntament de Santa Coloma que va presentar l’alcaldessa de Santa Coloma Núria Parlon la passada setmana. El conjunt de mesures tenen l’objectiu de fer front a la situació econòmica complexa i difícil per a la ciutadania i per a les administracions que presten serveis, i també el fet de garantir la transparència a tots els àmbits de l’activitat municipal i en especial a tots aquells que tenen a veure amb l’activitat econòmica, la concurrència i la competència entre els contractistes de l’administració. L’alcaldessa de Santa Coloma, en la part final del Ple, ha informat de la resta de mesures presentades la passada setmana per a garantir els mecanismes de control i millora de la gestió pública.

Per altra banda, el Ple del consistori ha aprovat la proposta inicial del Reglament del Consell Municipal del Serveis Social, amb el vot a favor del Grup Municipal Socialista i l’abstenció de la resta de grups municipals. L’objectiu d’aquest Consell és crear un espai de reflexió i de recerca de consens sobre temes estratègics per al benestar social i, en especial, es prioritzarà tractar les situacions de desigualtat i marginació i l’atenció als col·lectius més vulnerables; i alhora fomentar l’associacionisme i la interrelació ciutadana.

També s’ha aprovat la proposta inicial del Pla de millora urbana per a la regulació dels usos comercials a Santa Coloma, amb l’abstenció dels grups municipals del PP, d’ICV-EUiA i de CiU, i el vot a favor del Grup Municipal del PSC. Amb aquest punt s’introdueixen modificacions respecte al text aprovat a l’octubre de 2009 amb l’objectiu de regular les activitats dels entorns comercials de Santa Coloma per millorar l’oferta adreçada a les consumidores i consumidors i la qualitat dels establiments colomencs.

Un altre punt aprovat ha estat la modificació de l’Ordenança General de Neteja, per sancionar a aquelles empreses que utilitzen els espais d’ús exclusiu de les entitats ciutadanes (columnes d’informació) per a col·locar publicitat privada. Aquest punt ha estat aprovat amb l’abstenció de CiU, d’EUiA i els vots afirmatius del PP i del PSC. Actualment, l’Ordenança General de Neteja està elaborada per a garantir el respecte i la convivència ciutadana. En aquest sentit els agents cívics i el cos de Policia Local vetllen per a informar, prevenir accions incíviques i sancionar en el cas que es produeixin accions subjectes d’infracció.

Aprovada una moció sobre la utilització del burka, el niqab i d’altres peces de roba que dificultin la comunicació

En el Ple Municipal d’avui s’ha votat la moció que ha presentat el Grup Municipal Socialista, en relació a la utilització del burka i el niqab i d’altres peces de roba que dificultin la comunicació en condicions d’igualtat entre les persones, amb l’abstenció de CiU, EUiA i el PP, i el vot a favor del Grup Municipal Socialista. L’aprovació d’aquesta moció comporta:

 §         L’elaboració de les recomanacions i normes a l’abast del govern municipal per fer expressa la prohibició en les dependències i instal·lacions municipals de  les peces de vestit que provoquen aquesta situació, entre elles el burka, el nikab, les caputxes, els passamuntanyes  i qualsevol altre que dificulti la comunicació i l’intercanvi social.

 §         Promoure que les instàncies competents (autonòmica i/o estatal) legislin i  regulin l’ús de les peces de vestir esmentades en la resta de l’espai públic.

 §         Divulgar i posar a l’abast de les entitats i dels ciutadans aquesta moció,  pels mitjans que es considerin oportuns,  per tal que puguin adherir-se a aquest acord.

Sobre aquest tema l’alcaldessa de Santa Coloma Núria Parlon ha destacat que “un cop el debat de l’ús del burka i el niqab ha arribat a la societat, l’equip de govern s’ha de posicionar; en aquest sentit no es pot permetre l’ocultació ni la invisibilitat amb cap mena de peça de roba de les persones en els espais públics”. L’alcaldessa ha afegit que “no es tracta d’una qüestió de gènere ni de religió, si no de garantir la igualtat de les persones, construint espais en els que sigui possible la convivència des de la pluralitat i el respecte dels individus”.

La moció que ha presentat el PP per a la prohibició del burka, el niqab  i d’altres vestimentes en els edificis i equipaments municipals ha rebut els vots en contra del PSC i d’EUiA, l’abstenció de CiU.

Comunicació Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

93 462 40 00 / 618 045 488

comunicacio@gramenet.cat