El Ple Municipal aprova el reforç a diferents projectes inclosos al Pressupost 2012

La modificació del pressupost de 2012 per atendre despeses addicional i l'adhesió al Consorci de la UNED han estat els punts més destacats del darrer ple ordinari celebrat a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

A la sessió ordinària del Ple municipal, celebrada aquest dimarts 29 de maig, s’han aprovat, entre d’altres punts, una modificació del pressupost 2012 per atendre diferents despeses addicionals. En aquest sentit, s’ha aprovat una modificació de crèdit, a finançar amb romanent líquid de Tresoreria de l’Ajuntament, per import 1,5 milions d’euros, per portar a terme el cicle festiu anual –Festa Major d’Estiu 2012 i Festa Major d’Hivern- , garantir el complement de productivitat de la plantilla de treballadors i treballadores municipals, atendre a diversos requeriments judicials del Jurat d’Expropiacions, reforçar les accions de control que porta a terme la Intervenció de Fons i garantir les accions de promoció de la ciutat i espais per a la reflexió amb la ciutadania, entre d’altres aspectes. Aquest punt ha estat aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern (PSC, ICV-EUiA i CiU), de GG, el vot en contra de PxC i l'abstenció del PP.

Consorci de la UNED

D’altra banda, al Ple també ha aprovat per unanimitat de tots els grups de manera inicial l’adhesió al Consorcio Universitario Centro Associado a la UNED (Universitat Nacional d’Educació a Distància) de la Província de Barcelona, que comportarà que, un cop finalitzades les obres de construcció del nou equipament a Nou Barris (Barcelona), els estudiants colomencs d’aquesta universitat i futurs estudiants puguin tramitar en aquest centre les gestions administratives, més a prop de casa seva, evitant d’aquesta manera desplaçar-se fins Terrassa, com es feina fins ara. Recordem que a l’extensió colomenca de la UNED, ubicada al Recinte Torribera (carrer de Prat de la Riba, 171), es poden cursar els graus universitaris de Psicologia, Educació Social, Dret, Antropologia, Treball Social i CAD (Curs d'accés per a majors de 25 i 45 anys ).

Mocions

A la mateixa sessió plenària s’han aprovat també aquestes mocions:

  • Moció prsentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU i GG de suport a la iniciativa legislativa popular per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. PxC, a favor; PP, abstenció.
  • Moció presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA sobre la renda mínima d'inserció. GG, a favor; CiU i PP, en contra; PxC, abstenció.
  • Moció presentada pels grupos municipals del PSC i ICV-EUiA referent a la proposta del Consell General del Poder Judicial d'agrupar el partit judicial de Santa Coloma de Gramenet amb el partit judicial de Badalona. CiU, GG i PxC, a favor; abstenció del PP.
  • Moció presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, GG i PxC contra la disminució dels ajuts de l'Estat a les persones amb discapacitat i amb especials dificultats. Abstenció del PP.
  • Moció presentada pels grups municipals del PSC i ICV-EUiA contra les retallades d'educació aprovades pel govern de l'Estat. Vots a favor de GG, PxC i CiU. PP, en contra.
  • Moció presentada pels grups municipals del PSC i ICV-EUiA instant al govern de l'Estat a suprimir el copagament als malalts crònics, als aturats i als pensionistes. GG i PxC, a favor; PP, en contra; CiU, abstenció.
  • Moció presentada pel grup municipal de GG per iniciar un avenç cap a la sobirania tecnològica a la nostra ciutat per racionalitzar els recursos i despeses de l'Ajuntament. Vot favorable de tots els grups municipals.
  • Moció presentada pels grups municipals de GG, ICV-EUiA, PSC i CiU per a la millora en la senyalització d'usos del parc de la Serra de Marina i compatibilitzar la prservació del medi i l'ús de la bicicleta. PxC i PP, a favor.