El Ple Municipal aprova de manera inicial les Ordenances Fiscals i de Preus Públics 2013

A la sessió ordinària del Ple Municipal, celebrada aquest dilluns 29 d’octubre, s'ha aprovat, entre d'altres punts, la proposta inicial de les Ordenances Fiscal i Preus Públics per al 2013 i el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament.

El Ple Municipal del mes d’octubre en sessió ordinària celebrada aquest dilluns 29 d’octubre ha aprovat, entre d’altres punts, la proposta inicial de les Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2013 amb els vots favorables dels grups municipals que conformen el govern (PSC, ICV-EUiA i CiU) i les abstencions de PP, GG i PxC. Com a criteri general, s’incrementen els impostos i les taxes un 2,2%, que és l’equivalent a l’augment de l’IPC interanual de juliol; amb les excepcions de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles), l’ICIO (Impost sobre Contruccions, Instalacions i Obres) i l’IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) que no varien respecte a aquest any i l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) que no s’actualitza.

Per altra banda, degut a la davallada en les aportacions d’altres administracions públiques a l’Ajuntament de Santa Coloma (retallades del Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya en matèria d’escoles bressol i d’instalacions esportives, entre d’altres) i també en part com a conseqüència de l’augment de l’IVA,  l’administració colomenca assumirà la màxima part possible d’increment.
Després de les eleccions autonòmiques es realitzaran les audiències públiques per informar de les Ordenances i Preus públics 2013 a la ciutadania i romandran en exposició pública durant un període de 30 dies hàbils.

L’altre aspecte destacat ha estat la moció presentada per CIU i PSC aprovada amb els vots favorables de PSC, ICV-EUiA i CIU, en contra del PP, i les abstencions de GG i PxC, per instar al Govern espanyol a no reduir la partida destinada a les polítiques actives per l’ocupació en els Pressupostos Generals de l’Estat i a recuperar com a mínim les mateixes assignacions pressupostàries per a Catalunya en aquesta matèria que hi havia el 2011.

Altres punts aprovats

Per unanimitat, el Ple ha aprovat la proposta del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament que li ha fet arribar la Comissió d’Igualtat constituïda a parts iguals per representants del consistori i per les seccions sindicals. Aquest Pla suposa un pas més en les polítiques d’igualtat de gènere que s’impulsen a Santa Coloma, aquest cop en benefici dels treballadors i les treballadores del propi Ajuntament.

A més, s’ha donat compte del seguiment del Pla d’Ajustament relatiu al pagament de proveïdors, segons el Reial Decret Llei 4/2012, així com de l’execució pressupostària del tercer trimestre del 2012 de l’Ajuntament de Santa Coloma.

A la sessió plenària d’octubre s’ha aprovat també el nomenament dels representants del consistori al Plenari del Consorci “Parc Arqueològic Puig Castellar” i la modificació del Pla General Metropolità per a l’adequació del planejament en diversos equipaments educatius, aquest darrer punt amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte GG que s’ha abstingut.

Mocions aprovades

  • Moció presentada i aprovada per tots els grups per donar suport institucional al Dia Internacional per a l’eliminació de la violencia envers les dones que es celebrarà el proper dia 25. Aprovada per unanimitat de tots els grups.
  • Moció presentada per PSC, ICV-EUiA i GG en defensa al dret al propi cos i en contra de la reforma restrictiva de la llei de salut sexual i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Hi han votat a favor PSC, ICV-EUiA, CIU i GG. En contra PP i PxC.
  • Moció presentada per PSC, ICV-EUiA, CIU i PxC per la potenciació del cooperativisme en suport a l’any internacional de les cooperatives decretat aquest 2012 per les Nacions Unides. Aprovada amb els vots favorables de tots els grups excepte el PP que s'ha abstingut.