El Ple municipal anuncia noves inversions i dóna suport a les víctimes dels accidents i errors mèdics, a les reivindicacions de la gent gran i als acords de Pau a Colòmbia

El Ple ordinari corresponent al mes de setembre, que ha tingut lloc aquest dilluns 26, ha aprovat noves inversions per millorar els equipaments del barri de Les Oliveres, el clavegueram i l'enllumenat públic, mitjançant un superàvit pressupostari. També ha aprovat una moció de suport a les víctimes dels accidents i errors mèdics, i ha fet seves les reivindicacions de la Plataforma Unitària de la Gent Gran, entre elles la de garantir la sostenibilitat del sistema de pensions.

A la sessió plenària s'ha aprovat el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2015 per un valor de 10.180.000 euros, una xifra que permet a l'Ajuntament mantenir el grau elevat de solvència.

Noves inversions a la ciutat

El plenari també ha aprovat les modificacions de crèdit del pressupost del 2016, que permetran utilitzar una part del superàvit de l'exercici anterior. En concret amb aquest excedent s'invertiran gairebé 1.300.000 euros en obres de millora al Centre Cívic Oliveres i l'escola bressol del mateix barri; en la renovació del clavegueram del c/Pedró, el manteniment del clavegueram dels carrers Mallorca i Anselm Riu, i en la renovació de l'enllumenat públic amb l'objectiu de rebaixar el consum energètic i millorar mediambientalment amb una rebaixa de la contaminació lumínica.
També s'invertiran 150.000 euros en la millora energètica de les escoles de la ciutat, i es posarà en marxa la reforma de l'aparcament del Mercat de Singuerlín amb una primera aportació de 33.000 euros.

S'aprova provisionalment el text refós de la Modificació puntual del PGM per a la millora de la xarxa d'espais lliures de la ciutat.

Es tracta del projecte de planejament urbanístic per a la ciutat “La pinta verda” (2015-2025), que contempla la modificació del planejament en una quarantena de punts de la ciutat, tots ells en sòl urbà, amb l’objectiu bàsic de revisar els espais lliures, potenciant els que ajudin a estructurar els teixits urbans i eliminant aquells que es considerin inadequats, a més del manteniment i millora de la ràtio de zona verda per habitant.

En l'apartat de decrets i acords s'ha donat llum verda a una reestructuració interna del Serveis Socials municipals, per tal adaptar-se a l'increment de les prestacions socials en els darrers anys a causa de la crisi econòmica, amb una reassignació d'efectius que ha de permetre millorar encara més l'atenció de l'Ajuntament cap a la ciutadania colomenca més vulnerable.

Fer visibles les víctimes d’errors mèdics

El Ple d’avui ha aprovat una moció de suport a les víctimes dels accidents i errors mèdics i al projecte de llei que promou el grup “Que no pase más”, que pretén fer visible la situació d’injustícia que viuen les persones afectades per negligències mèdiques.
Per a l’esmentat grup, les negligències mèdiques estan relacionades amb les polítiques d’austeritat, que han suposat retallades pressupostàries a la sanitat pública i ajustos de personal mèdic. La manca de recursos, diu la moció,  incideix de manera determinant a la qualitat del servei, però també a les condicions de treball del personal sanitari, amb la qual cosa la pressió sota la qual treballen augmenta i amb això el risc de cometre errades.
El projecte de llei que es promou evitaria l’actual inseguretat jurídica que viuen les víctimes dels accidents sanitaris, que no tenen ni jutjats especialitzats, ni disposen d’un barem específic per la valoració dels seus danys.

Suport al Correllengua 2016

Com en anys anteriors, el Ple municipal ha donat suport al Correllengua 2016, que organitza la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), i que enguany arriba a la seva 20a edició.
El Ple reconeix al Correllengua com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua catalana arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.

Suport als acords de pau a Colòmbia

El Ple ha aprovat una moció destinada a donar suport als acords signats recentment pel Govern de la República de Colòmbia i els representants de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), esperant que aquests siguin l’inici d’una pau estable, justa i duradora per a aquest país.
La nostra ciutat donarà suport a les iniciatives i accions que es duguin a terme al municipi a través de les organitzacions i moviments socials i col·lectius de persones d’origen immigrant colombià per tal que la població pugui conèixer els continguts dels acords de pau i pugui fer seguiment i auditoria al compliment d’aquests.

Defensar l’autonomia de la gent gran

Amb motiu de la celebració el pròxim 1 d’octubre del Dia Internacional de la Gent Gran, el Ple de l’Ajuntament ha ratificat mitjançant una moció la seva voluntat de reforçar a la nostra ciutat els projectes relacionats amb la millora de les condicions de vida de la gent gran. Projectes o programes d’actuació com  el d`eliminació de barreres arquitectòniques, d’envelliment actiu a nivell físic i mental, d’arranjament d’habitatges, d’eliminació de la pobresa energètica, el programa d’aliments a domicili  i d’acompanyament personal per millorar l’autonomia personal de les persones grans.
Al mateix acord s’inclou fer un estudi per a l’elaboració d’un programa de suport a les necessitats específiques de dones grans i de gent gran que pertany al col·lectiu LGBTI i incrementar el pressupost del 2017 també per fer un  seguiment continu de les condicions econòmiques i socials en què es trobin les persones grans i pensionistes de la nostra ciutat.

L’Ajuntament instarà al Govern de l’Estat que estudiï les reivindicacions presentades per la Plataforma Unitària de la Gent Gran, entre elles la de garantir la sostenibilitat del sistema de Pensions, recuperar les prestacions de dependències del 2010 o la derogació de les reformes laborals i del sistema de pensions. També instarà al Parlament de Catalunya a elaborar una Llei catalana de la gent gran.

Mocions aprovades:


  • Moció per donar suport als acords de Pau a Colòmbia, presentada pels grups municipals de PARTIT SOCIALISTA, SOM GRAMENET, CIUTADANS, GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA i PARTIT POPULAR
  • Moció per donar suport a les víctimes dels accidents i errors mèdics, presentada per PARTIT SOCIALISTA, SOM GRAMENET i GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA. Hi voten a favor el Partit Popular i Ciutadans.
  • Moció de suport al Correllengua 2016, presentada per SOM GRAMENET, GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA i PARTIT SOCIALISTA. Hi voten en contra Ciutadans i Partit Popular.
  • Moció en defensa de l’autonomia de la gent gran, presentada per GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, PARTIT SOCIALISTA, SOM GRAMENET i PARTIT POPULAR. Hi vota a favor Ciutadans
  • Moció sobre els comptadors telegestionables, presentada per SOM GRAMENET, PARTIT SOCIALISTA i GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA. S'hi abstenen Ciutadans i Partit Popular.