El Ple impulsa un recàrrec als habitatges desocupats i fa una Declaració Institucional per lluitar contra el canvi climàtic

Aquest dilluns dia 30 s’ha celebrat la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de setembre.

Entre els diversos temes tractats, destaquem l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals i de Preus Públics per a l’any 2020. En general, com en anys anteriors, es congelen els tributs i preus públics, i la modificació més rellevant és la creació d’un recàrrec sobre l’IBI dels habitatges desocupats.

Altres assumptes que s’han tractat durant la sessió plenària són l’aprovació d’una modificació de crèdit que permetrà l’asfaltat de tres carrers de la ciutat, així com l’aprovació de diferents mutacions demanials per construir un nou institut públic en l`àmbit del parc del Molinet. També s’ha fet una declaració institucional en suport a les mobilitzacions juvenils de lluita contra el canvi climàtic, i s’ha aprovat una moció en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals amb relació al deute de les factures energètiques de les famílies vulnerables. 

Recàrrec als habitatges desocupats

S’ha aprovat provisionalment la creació d’un recàrrec sobre l’IBI dels immobles residencials desocupats permanentment. Aquest recàrrec ja es contemplava des de fa 15 anys a les ordenances fiscals municipals però era impossible portar-lo a la pràctica per manca de desenvolupament reglamentari. Finalment aquest any s’ha aprovat la possibilitat de poder exigir un recàrrec a les persones propietàries d’immobles desocupats, gràcies a l’aprovació del Reial Decret Llei 7/2019, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

L’Ajuntament requerirà un recàrrec del 50% sobre la quota líquida als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. S’entendran desocupats si no han estat habitats durant 2 anys de manera continuada, tal com defineix la llei 18/2007 del dret a l’habitatge del Parlament de Catalunya.

Es comprovarà la situació de l’immoble i es donarà audiència a la propietat perquè procedeixi a presentar les al·legacions que consideri. Es recullen supòsits de causes justificades de desocupació, com per exemple el trasllat laboral, una elevada dependència que impedeix ocupar l’immoble, que estigui ocupat il·legalment, que hi hagi un litigi pendent, etc.

La quota líquida mitja del municipi està al voltant dels 300 euros, per la qual cosa suposaria un gravamen de 150 euros a aquells propietaris que compleixin els requisits de tenir desocupat un habitatge residencial durant 2 anys interromputs.

Asfaltat de tres carrers

S’ha aprovat la millora de l’asfaltat de tres carrers. Per dur a terme aquestes obres, l’Ajuntament ha aprovat una modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2019, per import de 275.000 euros. 

Lluita contra el canvi climàtic

Tots els grups municipals han signat una Declaració Institucional de suport a les mobilitzacions juvenils de lluita contra el canvi climàtic, per fer un món sostenible i pels drets mediambientals de les presents i futures generacions. L’Ajuntament s’ha compromès a assumir els objectius d’aquesta mobilització i dona suport i anima a la ciutadania a què s’impliquin en la causa.

Entre altres punts, el Ple s’ha compromès a: seguir el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa europea d’aplicació municipal que vol garantir les reduccions de gasos d’efecte hivernacle per arribar al balanç net zero a la ciutat no més tard de 2040 i si pot ser abans de 2035; abordar iniciatives per sensibilitzar sobre l’emergència climàtica tant a infants i joves com a la població adulta; desenvolupar institucionalment l’Agenda 2030, a través d’instruments com el PAM 2020-2023; i enfortir les aliances amb la resta d’administracions públiques i la societat civil.

Moció contra Endesa

El PSC, ECP i ERC han presentat una moció en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals amb relació al deute de les factures energètiques de les famílies vulnerables. El grup de C’s s’hi ha abstingut..

En la moció es demana a l’empresa elèctrica la retirada de l’amenaça d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg, i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.

També es proposa crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la problemàtica de la pobresa energètica, i s’insta a la Generalitat de Catalunya a que lideri la negociació per a la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la llei 24/2015 des de l’any 2015 i que és reclamat a les administracions locals. 

Altres mocions aprovades:

Moció en suport al Correllengua 2019, presentada per ERC, PSC i ECP, i amb el vot en contra de C’s.