El Ple impulsa el Pla Local de la Infància i l’Adolescència i ratifica el no a la MAT

En el ple municipal d’aquest dilluns 29 d'abril s’ha aprovat inicialment el Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA) de Santa Coloma de Gramenet, un instrument que neix amb la voluntat de defensar els drets dels més petits de la ciutat i de promoure processos que impulsin la seva participació activa en el municipi. També s’hi ha donat compte de l’informe de l’Interventor de l’Ajuntament envers l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera municipal de l’exercici 2018, i s’han dut a terme dues declaracions institucionals, una en relació a les persones desaparegudes sense causa aparent, i l’altra per ratificar l’oposició de l’Ajuntament al pas de la línia elèctrica de molt alta tensió (MAT) per la nostra ciutat.

En el ple del mes d’abril, celebrat aquest dia 29, s’ha aprovat de forma inicial el Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA). Es tracta d’un instrument que deriva del compromís amb els més joves establert al Pla d’Acció Municipal (PAM) d’aquest mandat, on la ciutadania va destacar com a prioritat ‘molt important’ el treball a favor de la igualtat d’oportunitats per a la infància i la joventut.

L’any 2017 es va iniciar el procés d’elaboració del PLIA, amb una primera fase de recollida i anàlisis de la situació de la infància i l’adolescència a la ciutat, pel que fa a dades demogràfiques i socioeconòmiques, a través d’entrevistes tant a infants i adolescents de la ciutat com a entitats i associacions que treballen amb ells, a personal tècnic de l’Ajuntament, a càrrecs electes i a la ciutadania en general.

Un cop fet el buidatge de les enquestes i la corresponent diagnosi, el PLIA s’ha elaborat partint d’una anàlisis global de la situació, i es vol convertir en un instrument per ajudar a orientar, planificar i coordinar les diferents estratègies i actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència. Les dades obtingudes també han servit per impulsar el Consell de la Infància, íntimament lligat a aquest pla.

Alguns dels objectius estratègics que destaca el PLIA són: promoure la participació infantil i adolescent en tots els plans i estratègies de la ciutat, consolidar les intervencions preventives i de promoció de la salut a la infància i l’adolescència, garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació, dins i fora de l’entorn escolar, potenciar un model de gestió cultural a favor del talent local, i facilitar l’accés universal a les activitats de cultura, oci i temps lliure, fomentar la pràctica esportiva com a transmissora de valors positius i d’un estil de vida saludable, i fer visible i reconèixer la diversitat en totes les seves formes i els espais de relació infantil i juvenil.

A partir d’avui, el pla destinat a la millora de les condicions de la infància i l’adolescència colomenca se sotmetrà a un període d’informació pública de 30 dies, perquè les persones interessades puguin presentar reclamacions, al•legacions i suggeriments.

Comptes sanejats

En la sessió plenària també s’ha presentat un informe de l’Interventor de l’Ajuntament envers l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de l’exercici 2018. En aquest informe es destaca que els comptes municipals estan sanejats, ja que s’ha reduït el deute i s’ha tancat l’exercici amb superàvit, i que per tant es disposa de capacitat financera per donar resposta a les necessitats presents i futures de la ciutat. En concret, la Corporació (l’Ajuntament, Gramepark, SA, Grameimpuls, SA i el Patronat Municipal de la Música), disposa de 16,7 milions de superàvit, i el deute es situa en 38,94%, molt per sota del màxim permès. Pel que fa al termini de pagament a les empreses proveïdores, els pagaments es fan a 45,34 dies de mitjana, també molt per sota del màxim establert.

Oposició a la MAT

Tots els grups municipals (PSC, SOM Gramenet, Ciutadans, GE-ICV-EUiA i PP) han signat una Declaració Institucional en què han reiterat el seu refús a la nova anella metropolitana de molt alta tensió, coneguda com a MAT, per tal d’exigir un cop més la seva aturada i retirada definitiva, per considerar-la manifestament innecessari, i s’han compromès a refusar la MAT en cas que formin part dels futurs governs de les diferents administracions involucrades.

Aquesta declaració inclou demanar al Govern de l’Estat, a la Generalitat, a la Diputació, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la resta d’ajuntaments afectats, així com a les entitats i associacions de la ciutat que han participat en el debat ciutadà sobre aquest afer, que segueixin participant en l’oposició unitària contra la MAT, i que acompanyin a l’Ajuntament que es confirmi després de les eleccions municipals del proper 26 de maig en la resposta i el rebuig al projecte.

Recordem que en els darrers deu anys han estat diverses les mobilitzacions i demandes de la Plataforma ciutadana ‘Aturem la MAT’ i de l’Ajuntament contra el projecte de Red Eléctrica de España (REE) de fer passar la MAT pel terme de la nostra ciutat.

Persones desaparegudes

El Ple també ha fet una declaració institucional sobre les persones desaparegudes sense causa aparent. A Catalunya es produeixen més de 3.000 denúncies anuals per desaparicions, una circumstància que, més enllà de les conseqüències que té per a les mateixes persones desaparegudes, causa una gran angoixa i incertesa als seus familiars i una enorme sensació d’inseguretat, que afecta milers de persones al nostre país. A Santa Coloma també s’han produït casos de desaparicions sense causa aparent, i l’Ajuntament és coneixedor de les dificultats i el patiment que s'associen a aquests casos.

És per això que els diferents grups municipals han volgut manifestar la seva voluntat d’adherir-se a la declaració del dia 9 de març com a Dia de les persones desaparegudes sense causa aparent, i han mostrat la seva solidaritat i suport a totes les associacions de familiars de persones desaparegudes, i en especial a l’Associació AFADES, que ha intervingut al Ple.

 

Mocions aprovades:

  • Moció contra la criminalització dels i les menors que migren sols o sense referents familiars. La presenten de forma conjunta els grups de SOM Gramenet i Gent d'Esquerres ICV-EUiA. S'aprova amb el suport de Ciutadans i Partit Socialista de Catalunya.
  • Moció sobre el Dia Internacional de les Treballadores i Treballadors. La presenta Gent d'Esquerres ICV-EUiA. Hi voten a favor el Partit Popular, Ciutadans, SOM Gramenet i el Partit Socialista de Catalunya.