El Ple es congratula que Europa expedienti l’Estat espanyol pel pas de la MAT per Santa Coloma

En el decurs de la sessió ordinària del Consistori celebrada el 21 de juliol s’ha aprovat una declaració institucional de congratulació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per la decisió de la Comissió Europea (CE) d’obrir un expedient d’infracció a l’Estat espanyol per una possible vulneració de la normativa ambiental pel traçat d’una línia de molt alta tensió (MAT) pel terme municipal d’aquesta ciutat.

En aquesta sessió, s’ha donat compte del seguiment del Pla d’ajust econòmic municipal i s’han aprovat, entre altres punts, diverses modificació del Pla General Metropolità (PGM) sobre alineacions d’alguns carrers del barri del Centre, la nova Ordenança municipal de terrasses i l’inici d’aprovació d’una Ordenança Reguladora dels Mercats Periòdics no Sedentaris. Al Ple d’avui el Defensor de la Ciutadania ha presentar el seu informe de gestió de l’any 2013 i també han pres possessió dels seus càrrecs els nous dos regidors del grup Gent de Gramenet (GG).

Amb els vots favorables dels grups municipals de l’Equip de Govern local (PSC, ICV-EUiA i CiU), GG i PxC, i l’abstenció del PP, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat avui una declaració institucional de congratulació perquè les institucions comunitàries hagin obert un expedient sancionador a l’Estat espanyol al observar indicis greus de vulneració de la normativa ambiental comunitària en el traçat de la línia MAT al seu pas per la nostra ciutat, que se situa molt a prop del nucli d’habitatges del barris de Les Oliveres i de Can Franquesa i en terrenys d’un parc natural com és la Serra de Marina.  

L’acord inclou una  doble sol•licitud: per una part, a l’Estat espanyol perquè anul·li els projectes de creació d’una subestació elèctrica al costat del Cementiri municipal i el desplegament de la MAT, si té en compte l’expedient sancionador obert; i per l’altra banda, a l’empresa  Red Eléctrica de España (REE), a que demostri la necessitat de les infraestructures que pretén tirar endavant, tot i que pertanyen a una planificació que el Ple considera que ha quedat obsoleta i que ha estat derogada.

En el mateix sentit, la declaració exigeix que, en el cas que REE demostri la necessitat dels projectes, aquests es modifiquin fins acomplir la legislació ambiental comunitària, sotmetent-se al preceptiu Estudi d’Impacte Ambiental i a la normativa tècnica en vigor que garanteix, entre altres qüestions, la seguretat de les persones.

Re-finançament del deute

El Ple municipal també ha aprovat aquesta tarda (amb el vot favorable de tots els grups municipals, amb excepció de GG que s’ha abstingut) el re-finançament del deute contret derivat del Reial Decret Llei 4/2012, que establia un nou mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors per part de les entitats locals.

A aquest efecte, l’Ajuntament va formalitzar en el seu dia amb diferents entitats creditícies operacions d'endeutament que ara s'han refinançat amb una nova entitat financera, a un tipus d'interès molt més avantatjós per a les arques municipals. Una vegada autoritzada pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aquesta operació suposarà un estalvi de prop de 800.000€ per al nostre Ajuntament en els propers vuit anys, que és el període pel qual se subscriu aquest re-finançament, per un import proper als 6,5 milions d'euros.


Canvis al PERI Santa Coloma Vella

El ple ha aprovat també dos punts relacionats amb l’àmbit del PERI Santa Coloma Vella II. Aquest pla va estar desenvolupat per persones privades de la zona i una empresa constructora per construir habitatge, aparcaments i un centre comercial soterrat molt a prop de la plaça de la Vila. La caiguda del mercat immobiliari i la manca d’operadors comercials va provocar que l’empresa promotora es declarés en situació concursal. L’objectiu de l’Ajuntament és anar desbloquejant la situació i trobar solucions per a les famílies afectades.

S’ha aprovat l’ajust d’alineacions al passeig de Mn. Jaume Gordi, concretament l’aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità i la modificació del PERI. Amb aquests ajustos es redueix l’edificabilitat, es desafecta un bloc d’habitatges i s’amplia la zona verda prevista.

D’altra banda, s’ha aprovat també de manera provisional l’ajust d’alineacions a la plaça de la Vila cantonada amb el carrer del Pedró. Així es dóna una sortida jurídica perquè els establiments comercials de la zona puguin ser remodelats sense necessitat d’enderrocar-los.


Ordenances

En el decurs del Ple s’han aprovat també canvis en dues ordenances vinculades al comerç i la restauració local.

Per una part, de manera inicial s’ha aprovat (amb els vots favorables de l’Equip de Govern i l’abstenció de GG, PxC i PP) una Ordenança Reguladora dels Mercats Periòdics de Venda no Sedentària (a la nostra ciutat hi ha tres: Sagarra, els dilluns; Singuerlín, els dijous, i Fondo, els dissabtes). D’altra banda, s’ha aprovat de manera definitiva (amb els vots favorables de l’Equip de Govern i del PP, i l’abstenció de GG i PxC) l’Ordenança Municipal de Terrasses, que regula els procediments per a les autoritzacions i usos de les terrasses a la via pública, així com les condicions estètiques i materials que han de tenir  i els horaris d’obertura i tancament, per a la qual en alguns aspectes s’ha tingut en compte l’opinió de l’Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI).


Informe anual del Defensor

El Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet, Fernando Oteros, ha presentat al Ple l'informe d'actuacions de la seva oficina durant l'any 2013,  període durant el qual va tramitar 412 expedients. D'aquests, 216 van ser per actuacions d'informació i assessorament i 194 per queixes, de les quals s'han admès i tramitat 125 casos.

L'informe destaca que un 59% de les queixes presentades s'han pogut resoldre amb una solució amistosa i un 71% dels casos va ser per la recomanació proposada pel Defensor. Del total de les queixes rebudes, un 33% han estat desestimades per considerar que l'actuació municipal havia estat la correcta.

En el discurs de presentació del seu informe, Fernando Oteros ha destacat el paper clau dels ajuntaments com a centres d’administració de proximitat i el seu compromís en la garantia dels drets econòmics, socials i culturals. Ha remarcat la necessitat de mantenir el nivell de la despesa social, les ajudes i els recursos humans, per poder donar cobertura a les necessitats que avui té Santa Coloma.

Els grups polítics van destacar una vegada més de forma positiva el treball que desenvolupa Fernando Oteros com a Defensor per mantenir els objectius de la institució que representa.

Nous regidors de GG
A la sessió del Ple d’avui també han pres possessió dels seus càrrecs de regidor i regidora, respectivament, Jordi Pastor Pérez i Fe Bogaz Vega, en representació del grup polític Gent de Gramenet (GG).

MOCIONS

Moció per una elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses, presentada pels grups municipals del PSC i ICV-EUiA, amb els vots favorbles de GG i CiU, i en contra del PP i PxC.