El Ple dona suport a un Pla B per a Europa contra les polítiques d’austeritat

El Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de gener ha aprovat, entre altres temes, donar suport al manifest "Un Pla B per a Europa" que reclama un espai de convergència europeu contra les polítiques d'austeritat i per la construcció d'una veritable democràcia a la UE. També com a resultat d’una moció al Ple d’avui, Santa Coloma de Gramenet és la primera ciutat de Catalunya que s’ha sumat a la Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

El suport al manifest  “Un Pla B per a Europa” s’ha fet  a proposta dels grups municipals del PSC i de GG.ICV-EUiA, mitjançant una moció en la qual es fa una dura crítica a les polítiques financeres i econòmiques de la Unió Europea i les seves institucions i es posa com a exemple la seva actuació a Grècia.  A l’escrit, es critica també la resposta “insolidària i en ocasions fins xenòfoba” de les pròpies institucions i dels estats membres de la UE davant l'arribada de refugiats procedents d'Orient Mitjà i Àfrica i davant el drama humà que això comporta.

La iniciativa "UN Pla B per a Europa" s'uneix a altres propostes alternatives a l'austeritat com "Austerexit" o DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025) i en mobilitzacions socials com Blockupy, la campanya NO a Ttipia, l'Alter Summit o les Euromarchas i la vaga europea el 2012, a més de la ingent treball realitzat per nombroses plataformes ciutadanes i ONG,s. Amb l'aprovació d'aquesta moció, es dóna suport a la convocatòria d'una conferència europea els dies 19, 20 i 21 de febrer a Madrid, i es es fa una crida a la ciutadania en general, entitats, associacions i moviments socials i veïnals de Santa Coloma de Gramenet perquè contribueixin a la difusió d'aquesta iniciativa i se sumin aquest espai de confluència, donant suport exprés a l'espai web planbeuropa.es/llamamiento.

Ampliació de l’escola Sagrada Família

El Ple Municipal celebrat avui ha aprovat definitivament l'afectació de la finca del carrer de València, 1-3 a favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, mitjançant la figura jurídica de la "mutació demanial", que permet el canvi de domini públic entre administracions si els béns dels quals es tracta són destinats a un ús públic. Aquesta figura jurídica permet la cessió de l'espai on s'ha de construir el menjador i la cuina de l'Escola Sagrada Família en un emplaçament on era l'antiga escola bressol Nazaret.

Dissolució de l’IME

A la sessió d'avui també ha estat aprovada de manera definitiva la resolució del Ple Municipal celebrat el 16 de novembre de 2015 en què s’acordà iniciar  el procés de dissolució de l'organisme autònom municipal "Institut Municipal d'Esports" (IME). El punt ha tingut els vots favorables del PSC i de GG-ICV-EUiA i l’abstenció de Som, Ciutadans i el PP.
Aquest acord de dissolució contempla també la subrogació de l'Ajuntament en els drets, obligacions laborals i de seguretat social dels treballadors i de les treballadores de l’IME i la seva integració en la plantilla, així com en la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, que prestarà els serveis esportius que  prestava fins ara l'organisme autònom administratiu.

Ciutat lliure de tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució

A proposta del PSC, al Ple d’avui s’ha aprovat (amb el vots favorables del PP i Ciutadans i l’abstenció de GG-ICV-EUiA i SOM) una moció mitjançant la qual Santa Coloma de Gramenet passa a formar part de la Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. Primera incorporació d’una ciutat catalana a aquesta Xarxa formada contra el tràfic sexual de dones i persones.
L’acord contempla  que l’ Ajuntament dissenyarà una campanya periòdica per sensibilitzar i convèncer a la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones i que exigirà al Govern Central i a la nostra Comunitat Autònoma que s'apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i als proxenetes que estan actuant a plaer en els clubs i bordells de carretera que tothom coneix.

El nostre Ajuntament –diu la moció- centrarà l'acció en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que estableixi de forma urgent una normativa que penalitzi, com a Suècia, als homes que compren a dones amb finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de fins a 6 mesos i multa. Seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció, sinó que, en col•laboració amb l'Administració Central i Autonòmica, proveirà de fons per a serveis socials integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta ocupació ajudant a les dones que abandonin la prostitució.

Entre altres punts, es fa constar que l’Ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva de les causes enfront de la repressora de les conseqüències, exigint al govern i a les administracions centrals i autonòmiques eradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que en ell es viuen, que provoquen que la prostitució sigui de vegades l'única alternativa per poder pagar els deutes o mantenir a la família. En comptes de beneficiar-se dels impostos recaptats de la indústria del sexe, exigirem al govern que embargui els béns de la “indústria del sexe” i invertir-los en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant recursos econòmics i alternatives reals.

Memòria històrica

A proposta dels grups municipals GG-ICV- EUiA, SOM Gramenet i PSC s’ha aprovat també avui una moció sobre la memòria històrica i l’entrada de les tropes franquistes el 27 de gener de 1939 a Santa Coloma de Gramenet.

Mitjançant aquest acord, s’ha fet un encàrrec a la Comissió de Memòria Històrica de la ciutat perquè estudii i dissenyi l’ampliació del recorregut urbà iniciat el 2015 amb la senyalització del mapa de bombardejos, amb noves localitzacions permanents on s’identifiquin esdeveniments històrics o espais emblemàtics de Santa Coloma en referència a aquest tema.

S’ha reconegut la tasca feta els darres anys per la Comissió Antifeixista 27 de Gener, les entitats, els diferents moviments socials, els centres educatius, i els ciutadans i les ciutadanes que a nivell individual han treballat per la  defensa de les llibertats i en contra del feixisme i la recuperació de la memòria històrica i s’ha pres l’acord de continuar oferint i donant  el suport i la col.laboració municipals a les activitats organitzades per aquesta Comissió i, especialment, a la manifestació que tindrà lloc el proper dia 27 de gener, i a les activitats que se’n derivin en un futur del desenvolupament dels debats de la Comissió de Memòria Històrica Municipal. A la sessió d'avui també s'han aprovat aquestes mocions:

  • Moció per sumar-se a la Xarxa de Ciutats lliures del tràfic de dones, nens i nenes destinats a la prostitució (El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 19 vots a favor [PSC, C’s i PP] i 8 abstencions [SG i GE ICVEUiA] dels 27 regidors assistents)
  • Moció pel re-aprofitament dels aliments excedents dels menjadors escolars de Santa Coloma de Gramenet. (El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 11 vots a favor [SG, C’s i GE ICV-EUiA ] i 16 abstencions [PSC i PP] dels 27 regidors assistents)
  • Moció sobre la Memòria Històrica i l'entrada de les tropes franquistes el 27 de gener de 1939 a Santa Coloma de Gramenet. (El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 25 vots a favor [PSC, SG, C’s i GE ICV-EUiA] i 2 abstencions [PP] dels 27 regidors assistents)
  • Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la conca de l'Ebre. (El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 22 vots a favor [PSC, SG i GE ICV-EUiA], 2 en contra [PP] i 3 abstencions [C’s] dels 27 regidors assistents)
  • Moció per donar suport al manifest “Un Plan B per Europa: Crida per construir un espai de convergència europeu contra l'austeritat i per a la construcció d'una veritable democràcia". (El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 22 vots a favor [PSC,SG i GE ICV-EUiA] i 5 en contra [C’s i PP] dels 27 regidors assistents)
  • Moció de suport als condemnats pels fets "d'aturem el Parlament". (El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 8 vots a favor [SG i GE ICV-EUiA], 5 en contra [C’s i PP] i 14 abstencions [PSC] dels 27 assistents)