El Ple de l’Ajuntament posa a debat ciutadà la proposta d’ordenances i del pressupost municipal del 2017

El Ple ordinari de l’Ajuntament del mes d’octubre, celebrat avui dia 24, ha aprovat inicialment les propostes d’ordenances fiscals i preus públics i de pressupost municipal per a l’any 2017. Com en anys anteriors, destaquem d’aquests acords que en ambdós casos tenen una marcada finalitat d’ajut social, adreçada a afavorir als col·lectius de la ciutat que més ho necessiten.

A partir de l’aprovació d’avui, s’obre un debat per tal que els veïns i les veïnes de la ciutat opinin dels continguts proposats. L’Ajuntament obre un procés participatiu que permetrà tothom conèixer en profunditat els comptes i opinar sobre els. Fins al 17 de novembre hi haurà reunions obertes a cada un dels sis districtes, amb la participació dels i les responsables polítiques municipals, i abans de l’aprovació definitiva dels nous pressupost  i ordenances al Ple de desembre, que inclourà les aportacions del procés participatiu, se celebrarà el dia 21 de novembre un Fòrum ciutadà.

Un pressupost continuista

El projecte de pressupost 2017 té un caràcter clarament continuista, en el que es mantenen les tres línies bàsiques ja iniciades i consolidades en els pressupostos de l’anterior mandat i que són: les polítiques socials, la reactivació econòmica, el manteniment de l’espai públic i el foment de la cultura i de la convivència com a eixos vertebradors de la cohesió.

El Pressupost general (que inclou els pressupostos de l’Ajuntament, el Patronat Municipal de la Música i els comptes previsionals de les societats mercantils Gramepark i Grameimpuls) serà el 2017 de 112.063.415,34 euros.

La proposta al Ple ha estat aprovada amb els vots favorables del grup municipal del PSC i el vot contrari de la resta de grups (PP, GG-ICV-EUiA, C’s i SOM).


Cohesió social i suport a les famílies
La proposta de pressupost per al 2017 vol consolidar els serveis socials bàsics i de suport a les famílies, per la qual cosa augmenta la despesa destinada a aquests serveis essencials per a la ciutadania. Destaquem que el Servei d’atenció domiciliària augmentarà en 1 milió d’euros, amb una previsió de despesa total de 3,2 milions; el programa de Mediació i convivència i el menjador social tindran una dotació superior al mig milió, i  el Fons d’Ajuts Social (per ajudar les famílies en els pagaments per mantenir el seu habitatge, pal•liar els efectes de la pobresa energètica, donar suport en alimentació i en educació mitjançant les activitats d’estiu i socioeducatives) serà d’uns 3 milions d’euros.

El pressupost té en compte consolidar els programes d’ajuts en el pagament de l’IBI per a persones majors de 65 anys, famílies monoparentals i persones aturades, mantenint una dotació econòmica de 300.000 euros amb l’objectiu de poder garantir els mateixos beneficis fiscals que la normativa local atorga a les famílies nombroses.

També, es proposa consolidar la xarxa pública d’escoles bressol. Malgrat la disminució de les aportacions de la Generalitat, l’Ajuntament continuarà destinant 2 milions d’euros a aquesta política.

D’altra banda, es mantenen el programa d’ajudes a les famílies per a la reutilització de libres de text i l’adquisició d’ordinadors personals a les escoles, augmentant la despesa total fins als 940.000 euros anuals.

I es crea una dotació econòmica per a la preservació de la memòria històrica i la protecció del col·lectiu LGTB, per un import global de 24.000 euros.

Mantenir l’espai públic
A la proposta de pressupost 2017 es millora el manteniment de les instal·lacions d’enllumenat, destinant 866.000 euros anuals, així com la despesa destinada al manteniment i la millora d’edificis municipals afectes als serveis públics, al que es destinaran 2.350.000 euros.

En aquest apartat, augmenta la despesa de neteja viària, que es dotarà amb 8.440.000 euros anuals i el manteniment de la via pública i la pavimentació amb més d’1,7 milions d’euros.

Altres actuacions que es contemplem en manteniment de l’espai públic són la inversió en la instal·lació de jocs infantils (500.000 euros) i les actuacions en benefici del patrimoni històric, i en concret en el Molí d’en Ribé i el Poblat Ibèric, que rebran una assignació d’aproximadament d’1,6 milions d’euros.

Promoció econòmica
S’incrementa la dotació al Pla d’Ocupació Local fins als 700.000 euros, per reforçar les polítiques actives d’ocupació i les aportacions als diversos plans d’ocupació gestionats per la societat municipal Grameimpuls. També, s’augmenta la dotació per al cofinançament de programes com Treballs als Barris, Llei de Barris i el Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals, fins a 450.000 euros.
Així doncs, la dotació global a les polítiques de foment de l’ocupació passen d’una dotació de 2.140.000 a 2.425.000 euros per a l’exercici 2017.

La proposta de pressupost 2017 també destina a l’apartat de Promoció de la ciutat i Comerç, Consum i Fires, un import de 339.000 euros per consolidar el circuit de comerç social que de forma pionera vol posar-se en marxa en Santa Coloma de Gramenet per tal de reactivar econòmicament la ciutat.

Contenir la pressió fiscal
L’Ajuntament preveu per a  l’any 2017 una actualització mínima de les taxes i la congelació dels impostos. Com a criteri general, les taxes i preus públics congelaran les seves tarifes, excepte, en el cas dels preus per la utilització dels serveis del Patronat Municipal de la Música, que augmentaran en un 2%, perquè l’Escola de Música presti un servei de major qualitat, augmentant tant les hores de formació com l’adquisició de nous instruments musicals.

En línies generals, destaquem que les ordenances de l’any 2017 contemplen diverses bonificacions, com el pagament de les zones blaves per a vehicles elèctrics, els ajuts a les empreses que realitzin contractacions a persones de l’atur per foment de l’ocupació o la reducció de la taxa per la venda als mercats no sedentaris.

La proposta provisional d’Ordenances fiscals i dels preus públics per a l’any 2017 ha estat aprovada amb els vots del grup municipal del PSC, el vot contrari de SOM, PP i GG-ICV-EUiA i l’abstenció de Ciutadans.

MOCIONS APROVADES:

  • Moció que presenten els grups municipals del PSC, SOMGramenet i Gent d'Esquerres-ICV-EUiA per donar suport a "Anem a mil", la iniciativa ciuadana per un salari digne. Amb el vot favorable del Partit Popular i l'abstenció de Ciutadans.
  • Moció que presenten els grups municipals SOMG, GE i PSC contra el bloqueig de EE.UU. contra Cuba. Amb el vot favorable de C's i en contra del PP.
  • Moció que presenten els grups municipals GE, PSC i SOMG, relativa a la Declaració de territori oposat a l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP), de l'Acord Integral d'Economia i Comerç (CETA) i d'altres iniciatives relacionades. Amb el vot contrari del PP i l'abstenció de C's.
  • Moció que presenta el grup municipal de SOMG en defensa de la democràcia local i de suport a l'Ajuntament de Badalona. Amb el vot favorable de GE, negatiu del PP i C's i l'abstenció del PSC.