El Ple aprova reforçar el serveis de neteja contra la Covid-19 i construir habitatges per a joves

Al Ple ordinari de novembre, celebrat aquest dilluns 30, s’han aprovat dues modificacions de contracte i una nova adjudicació dels serveis de neteja, per donar resposta a les noves necessitats que planteja la pandèmia de la Covid-19. També s’ha aprovat, entre altres temes, la modificació del PGM per a l’obtenció d'habitatge dotacional per a joves al Complex Oliveres, i s’han fet tres declaracions institucionals: amb motiu del Dia Universal de la Infància, del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones i del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat.

El Ple de l’Ajuntament de novembre s’ha tornat a fer de forma telemàtica per complir amb les mesures sanitàries establertes. Un dels temes destacats, han estat els punts que feien referència als serveis de neteja; s’han aprovat dues modificacions de contracte i una nova adjudicació, per tal de reforçar-los i fer front a una situació canviant com és la pandèmia de la Covid-19. S’ha fet amb els vots a favor del PSC, ERC i ECP i l’abstenció de C’s.

L’Equip de Govern ha manifestat que reforçar i ampliar els serveis de neteja és una de les seves prioritats per aquest mandant, però també ha fet una crida a la corresponsabilitat de la ciutadania per mantenir l’espai públic, els equipaments municipals i centres docents nets, així com a seguir les instruccions sanitàries.

Per una banda, el Ple ha modificat el contracte de recollida de residus de fracció de rebuig i de neteja viària del municipi, amb l’objectiu d’ampliar les operacions de neteja i desinfecció dels espais públics, sobretot els accessos de centres sanitaris, residències de gent gran, farmàcies, supermercats, contenidors i carrers d’elevat ús. S’amplia així la dotació de personal i es creen quatre nous equips, amb vuit persones: dos equips formats per dos operaris amb una hidronetejadora i dos equips formats per dos operaris amb motxilles de desinfecció. Es tracta d’una ampliació permesa per la llei de contractes i tenint en compte la situació excepcional de la pandèmia, i suposa una inversió extra de 623.000 euros (65.000 per al 2020 i 560.000 per al 2021).

També avui s’ha aprovat una nova adjudicació i la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents per prevenir els contagis de Covid-19. Amb l’inici de les classes, el 14 de setembre, l’Ajuntament ha reforçat la neteja amb serveis extraordinaris als centres docents; també als centres esportius, culturals, oficines de serveis socials, serveis territorials, Policia Local i a l’Ajuntament. Això suposa una ampliació de 267.000 euros, 198.000 per a 2020 i 69.000 euros per a 2021.

El contracte s’ha adjudicat novament a l’empresa Idonia Natura, SL, per 13,7 milions, amb una durada de quatre anys i amb mesures de contractació socialment responsable. Com a novetat, s’ha inclòs la capacitat d’intervenció en urgències en un màxim de 12 hores. En funció de l’evolució de la pandèmia, s’aniran valorant i adaptant els serveis. 

Habitatges per a joves

El Ple ha aprovat, de forma inicial, i amb els vots a favor del PSC, ECP i C’s i l’abstenció de ERC, la modificació del PGM per a l’obtenció d'habitatge dotacional per a joves al Complex Oliveres. L’objectiu principal de la modificació és la d’ampliar els usos de l’equipament per tal d´aprofitar una part de l’edificació existent i sense ús, situada sota el camp de futbol de les Oliveres, a allotjament per a joves, amb la possibilitat de destinar la planta baixa a residència esportiva. Aquest canvi en cap cas representaria una disminució de l´equipament esportiu existent.

Els nous habitatges es destinaran a règim de lloguer assequible per a joves, per facilitar a aquest col·lectiu l’accés a l'habitatge i la seva emancipació dins la ciutat. En total, seran 2.475 m2 que possibiliten la construcció d’entre 16 i 20 habitatges, mentre que entre 200 i 500 m2 seran espais comuns. Serà la primera promoció d’aquest tipus destinada a joves a Santa Coloma. Donada la necessitat d’aquest tipus d’habitatge públic, s’ha canviat el planejament inicial que preveia una residència per a esportistes.

Mòduls per a un nou Institut

El Ple també ha declarat d’especial interès les obres per a la instal•lació provisional de mòduls prefabricats destinats a la ubicació d’un nou Institut d’ensenyança secundària, a la finca de l’av. d’Anselm de Riu, 31-47, per concórrer-hi circumstàncies socials i culturals. Ho ha fet amb els vots a favor de tots els grups municipals. El passat 21 de juliol, la Junta de Govern ja va atorgar la llicència municipal d’obres. Es respon així a dues peticions del Departament d’Educació de la Generalitat, per tal de poder iniciar les obres i que se’ls s’apliqui la màxima bonificació possible (del 95% en l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i l’exempció de la taxa sobre llicències i comunicacions prèvies d’obres, construccions i instal•lacions de nous elements industrials).

Declaracions institucionals

Aquest dilluns s’ha fet una Declaració Institucional del Dia Universal de la Infància. Santa Coloma de Gramenet, Ciutat amiga de la Infància, en la que tots els grups municipals han ratificat “el seu compromís amb els drets de la infància i l’adolescència per assegurar un futur més just, equitatiu i sostenible”. D’aquesta forma volen estendre el seu compromís més enllà del 20 de novembre de 2020, Dia Mundial de la Infància.
La Corporació s’ha compromès a impulsar diferents mesures que posin a la infància en el centre de la resposta i la recuperació a la crisi de la Covid-19, i al mateix temps reforcin el seu compromís amb la consecució de les fites que marca l'Agenda 2030. Entre les mesures, destaca que s’analitzarà l'impacte de la Covid-19 sobre la infància i adolescència que viu a la ciutat, especialment sobre aquells grups més vulnerables, i s’adaptarà, en conseqüència, el Pla Local d'Infància i Adolescència; es reforçaran les ajudes socials d'emergència que reben les famílies amb menors d'edat a càrrec i els programes educatius adreçats a nens i nenes amb risc d'abandonament escolar, discapacitat o en situació de bretxa digital, i s’incorporarà a la planificació urbana i en les estratègies de mobilitat un enfocament d'infància i de sostenibilitat.

També s’han fet una Declaració Institucional amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones (25 N), en la que els grups municipals han tornat a manifestat “el ferm compromís en seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a totes les violències masclistes i per garantir l’atenció, la recuperació i la reparació de les supervivents”; i una Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat (3 Desembre), en la que es comprometen a continuar donant suport a la Taula sectorial d'entitats de persones amb discapacitat, a procurar la millora de la situació laboral de les persones amb discapacitat de la ciutat, i a seguir treballant conjuntament amb el Grup Motor de ciutats per l'Accessibilitat Universal de l'AMB.

MOCIONS APROVADES

Moció en defensa de la sanitat publicada presentada per En Comú Podem, Partit Socialista de Catalunya i Ciutadans, i amb el vot a favor d'Esquerra republicana de Catalunya.

Moció de suport al poble sahrauí davant l'escalada militar al Sàhara Occidental presentada per En Comú Podem, Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. S'absté Ciutadans.

Moció per reclamar una aturada dels desnonaments mentre duri la pandèmia presentada per Esquerra Republicana de Catalunya i Partit Socialista de Catalunya. Hi ha votat a favor En Comú Podem i s'ha abstingut Ciutadans.

Moció en suport al Correllengua 2020 presentada per Esquerra Republicana de Catalunya, hi han votat a favor En Comú Podem i Partit Socialista de Catalunya. Ciutadans hi ha votat en contra.