El ple aprova l'operació d’endeutament excepcional derivada del finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals.

Al ple extraordinari celebrat el 15 de maig, s’ha aprovat l’únic punt de que constava en compliment del Reial Decret Llei 4/2010, de 24 de febrer.

Al ple extraordinari celebrat el 15 de maig, s’ha aprovat l’únic punt de que constava en compliment del Reial Decret Llei 4/2010, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions tant d’informació com de procediments necessaris per establir el mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals.

El punt en qüestió ha estat aprovat amb els vots favorables dels partits que formen l’equip de Govern (PSC,ICV-EUiA i CiU), a més del de PP.  GG i PxC  s’han abstingut.

Recordem que en compliment d’aquest Reial Decret Llei l’Ajuntament va remetre, amb anterioritat al dia 15 de març de 2012, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament que reunien els requisits següents, tant de l’Ajuntament com dels seus ens dependents.  En el cas de Santa Coloma aquestes obligacions pendents sumen 10,5 milions d’euros. La operació de endeutament es fa  a través del ICO (Institut de Crédit Oficial).