El Ple aprova les ordenances del 2018, que seguiran amb els impostos, taxes i preus públics congelats

El Ple ordinari de l’Ajuntament corresponent al mes de setembre, celebrat avui 25 de setembre, ha aprovat provisionalment les ordenances fiscals i els preus públics, que corresponen a les taxes i impostos locals que estaran vigents l’any 2018. Destaquem també entre altres temes d’aquesta sessió que s’han aprovat dos declaracions institucionals: la primera, per renovar el compromís de Santa Coloma de Gramenet dins del projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans, i la segona per recolzar la protecció i preservació del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. D’altra banda, avui han pres possessió del càrrec dos noves regidores i un regidor del grup municipal Som Gramenet.

Amb el vots favorables del grup municipal del PSC, l’abstenció dels grups de SOM Gramenet, el PP i GE-ICV-EUiA, i el vot en contra de Ciutadans, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat avui provisionalment les ordenances i preus públic de la ciutat per al 2018, que de manera global no experimentaran pujades l’any que be. Continuaran congelats per no gravar l’economia de la ciutadania.


Com en anys anteriors, aquestes ordenances, que recordem que tenen com a objectiu bàsic finançar la prestació de serveis a la ciutadania, són d’un marcat caràcter social, amb tres objectius generals: el manteniment de les polítiques socials (sosteniment del fons de contingència social, funcionament de les escoles bressol i de l’assistència social, entre d’altres mesures), el foment de l’economia local amb promoció de l’ocupació i la formació laboral, i el manteniment de la via pública.


Es mantindran els objectius i també els preus actuals, llevat les taxes relacionades amb la utilització de les instal•lacions esportives, que pujaran un 1% a petició dels mateixos centres esportius per ajustar els preus que es cobren al cost que suposa el servei que s’ofereix. Tot i així, els menors de 18 anys resten exempts de pagament per l’ús de les instal•lacions esportives.
A les noves ordenances es contempla també que les entitats i associacions de la ciutat podran utilitzar gratuïtament els equipaments municipals dos cops a l’any per realitzar les seves activitats.


En quan a l’Impost de Béns Immobles (IBI), es mantenen les quantitats actuals, malgrat que el rebut augmentarà per l’actualització del valor cadastral per part del Cadastre, organisme del Ministeri d’Economia.
Es mantenen les bonificacions ja existents i s’hi sumen dues: l’increment de 70 a 100 euros per a les famílies monoparentals, per a majors de 65 anys i per a persones sense ocupació, i l’increment de la bonificació als establiments comercials en el Preu Públic de residus per afectació d’obres a la via pública, que arribarà al 75 % per a aquelles activitats situades en carrers amb obres de durada superior als sis mesos i al 50% si aquestes duren entre tres i sis mesos.


Les ordenances del 2018 incorporaran modificacions tècniques, com és el pagament electrònic en les zones blaves; l’ampliació de terminis per sol•licitar bonificacions en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica durant el període voluntari  (elèctric i híbrids) i per domiciliar els rebuts, i també es modifiquen les REM (places d’aparcament a la via pública per a persones amb necessitats per discapacitat) per a dos anys i l’acceptació de dos vehicles en l’autorització.
La proposta de modificació de les ordenances romandrà en exposició pública durant trenta dies hàbils a fi que es puguin presentar les al•legacions que es considerin oportunes.


Nomenament de dos noves regidores i un regidor
Per formar part del Grup municipal de SOM Gramenet, han pres possessió dels seus càrrecs com a noves regidores Anna Maria Pérez Rodriguez i Manuela Morales Extremera, i com a nou regidor Jordi García Jané. Substitueixen  Aitor Blanc Aranjuelo, Patricia Lafuente Rodríguez i Alba Calvo Lallave, que van deixar els seus càrrecs el passat mes de juliol per afavorir l’entrada al Consistori de noves persones que formaven part de la llista de SOM a les darreres eleccions municipals.


Santa Coloma, ciutat defensora dels drets humans
El Ple ha fet una declaració institucional  d’adhesió, un any més, al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que s’està celebrant fins el 7 d’octubre d’enguany.
S’ha reivindicat la vigència i el ple respecte dels drets de les persones que defensen els drets humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos i amenaces, i en aquest sentit s’ha instat al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores de drets humans a escala internacional i, en particular, a fer gestions per aconseguir l’alliberament de Victoire Ingabire (a Ruanda), Abdulhabi Alkhawaja (a Bahrain) Ilham Tohti (a Xina) i la llibertat incondicional d’Omid Kokabbe (a Iran).


Protecció del Monestir de Sant Jeroni
El nostre Ajuntament ha recolzat aquesta tarda, mitjançant una declaració institucional, la decisió presa per l’Ajuntament de Badalona d’iniciar els tràmits necessaris per desenvolupar i culminar el Pla Director del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra i de prendre les mesures adients i oportunes per garantir la protecció i preservació del seu valor històric, arquitectònic, cultural i religiós.
En aquesta declaració, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, fa constar que valora positivament que l’Ajuntament de Badalona hagi impulsat l’opció de compra del monestir dins d’un enteniment social i polític per consolidar un acord, amb el suport si fos necessari d’altres institucions, que permeti que en un futur la part majoritària del monestir pugui ser de titularitat pública.

MOCIONS APROVADES

  • Moció "Amiant zero a Santa Coloma de Gramenet", presentada pels grups municipals Gent d'Esquerres-ICV-EUiA, PSC, SOM gramenet, C,s i PP
  • Moció en defensa dels/de les funcionaris/àries i els/les treballadors/res públics/ques presentada per C,s amb el vot favorable del PSC
  • Moció sobre el trasllat del CAS i millora atenció a persones amb problemes de drogodependència a la ciutat presentada pel grup municipal SOM gramenet amb el vots a favor del PSC i Gent d'Esquerres-ICV-EUiA