El Ple aprova les obres que traslladaran l’Escola de Restauració al Recinte Torribera

El sorteig de les meses electorals-Eleccions Municipals del 24 de maig, l’aprovació del nom Camp d’Atletisme Antoni Amorós per pistes esportives de Can Zam, i les obres per traslladar l’Escola de Restauració al Recinte Torribera, han estat alguns dels punts aprovats al Ple municipal d’abril.

A la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, celebrada aquest dilluns 27 d’abril, s’ha realitzat, mitjançant un programa informàtic destinat a l’efecte, el sorteig per a la composició de les meses electorals corresponents a les properes eleccions municipals que se celebraran el 24 de maig. A partir de demà, dia 28 d’abril i fins el dia 30 d’aquest mes, es notificarà per missatger a les persones seleccionades les designacions de presidents i vocals de les meses, i les de suplents, d’acord  amb els criteris de l’article 26.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Així mateix, en aquest Ple també s’ha aprovat la proposta de declaració institucional del Dia del Municipi, que fou el al passat 19 d’abril, promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. Aquesta declaració s’emmarca en el context actual de crisis econòmica i destaca l’important paper dels ajuntaments a l’hora de superar aquest difícil context, tant complint amb els objectius d’estabilitat econòmica i financera, com generant ocupació i mantenint les polítiques socials adreçades a garantir l’estat del benestar, com es constata al document aprovat.

Denominació de nous espais

A la sessió plenària també s’ha aprovat la denominació d’un nou espai de la ciutat, la Plaça d’en José Cámara de la Hoz, que correspon a la plaça ubicada a la part darrera del bloc d’habitatges que té façana amb l’avinguda de la Generalitat, 112. Aquesta denominació és en reconeixement i record de “Pepe Cámara”, que fou un veí lluitador per la llibertat en l’època de la dictadura i per les millores del seu barri del Raval. En aquest mateix punt també s’ha aprovat la modificació de la denominació de les noves pistes d’atletisme de Can Zam, per Camp d’Atletisme Antoni Amorós, seguint amb la normativa que regula aquest tipus d’instal·lacions.

Altres punts aprovats han estat els comptes anuals i auditats i l’informe de gestió 2014 de les empreses municipals Grameimpuls y Gramepark. La societat Grameimpuls, dedicada a la promoció de l’ocupació i l’emprenedoria, ha obtingut resultats positius a l’exercici esmentat, que ascendeixen a la quantitat de 16.892,79 euros. Pel que fa a l’informe de la societat Gramepark –dedicada a la gestió dels aparcaments públics, la grua municipal, la zona brava i l’Oficina Local d’Habitatge- i aprovat pels auditors, aquest constata els resultats positius de l’exercici 2014, que ascendeixen a 940.536, 92 euros. L’informe també deixa palès que les dues empreses s’estan equilibrant quant a deute financer.

Estat d’execució del pressupost municipal

També al Ple s’ha donat compte de l’execució pressupostària, dels moviments de Tresoreria i de l’informe sobre el termini de pagament de la Tresoreria corresponents al primer trimestre de 2015 de l’Ajuntament i dels organismes municipals. Segons l’informe aprovat  es constata una disminució de la despesa municipal deguda, en part, per la posada en marxa del sistema de la factura electrònica. També s’informa de que es continua complint amb el termini de pagament a proveïdors que marca la llei.

Entre d’altres punts, també s’ha donat llum verda a la rectificació de l’inventari de la corporació i a l’aprovació de l’adscripció de diverses finques al Patrimoni municipal de sòl i Habitatge. Un altre punt aprovat a la sessió plenaria ha estat la subvenció a Placogest Sports S.L per a restablir l'equilibri econòmic i financer del Centre Esportiu Raval (C.E.R). Aquest ajut està orientant a mantenir l’activitat de l’equipament al barri del Raval. El seu tancament implicaria el rescat de la concessió per part de l’Ajuntament i la subrogació del personal contractat, la qual cosa suposaria un cost molt superior a les arques municipals.

Sobre aquesta qüestió la direcció de l’empresa Placogest, i arran d’algunes informacions inexactes aparegudes a una mitjà de comunicació, ha fet un comunicat  que també ha traslladat als grups municipals del consistori. Segons l’empresa no hi cap subvenció directa a cap empresari. La direcció recorda que a partir de l’obertura d’altres centres esportius, la crisi econòmica i la pujada de l’IVA s’ha produït “un descens d’usuaris a totes les instal·lacions esportives de Catalunya, i totes les de Santa Coloma estan reclamant el restabliment de l’equilibri econòmic i financer al Consistori, tal i com preveu la legislació vigent”. Placogest informa que “hem estat els primers en obtenir l’ajut perquè vam ser els primers  que vam sol·licitar la incoació de l’expedient a l’octubre de 2013. L’únic objectiu dels responsables municipals i del concessionari és mantenir el servei amb el menor cost  econòmic per a tothom”. D’altra banda es puntualitza que “la subvenció que s’atorga no és tal, ja que es una quantitat que arribat el cas es descomptaria completament de la indemnització legal pel rescat”.

Nova ubicació per a  l’Escola de Restauració


Per unanimitat s’ha aprovat la declaració d’interès o utilitat pública de les obres previstes per rehabilitar i canviar l’ús del Pavelló Canigó del Recinte Torribera.  En aquest sentit, aquest edifici s’habilitarà per a ser l’Escola de Restauració de Santa Coloma, que depèn de l’empresa municipal Grameimpuls, fins ara ubicada a l’avinguda de la Primavera s/n. L’objectiu d’aquest trasllat al Recinte Torribera és la recerca de sinèrgies amb el Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona que també està ubicat al Recinte i que és un referent en estudis superiors de nutrició i salut. Les obres han estat declarades d’especial interès per concórrer-hi també la finalitat del foment del treball.

Els darrers punts aprovats han estat la cessió gratuïta, per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de la finca ubicada al carrer de Wilson 52-54 per a ser destinada a parc públic, i les clàusules administratives que regiran la concessió de les plantes primera, segona i tercera de l’edifici municipal, ubicat al carrer de Beethoven, 9, cantonada amb el carrer de Nàpols, destinat a una residència d’habitatges de la Fundació Aspanide, entitat que gestiona serveis per fomentar l’assistència, la recuperació i l’ensenyament de nens i adults amb discapacitat intel·lectual.

Mocions aprovades:

  • Moció de suport al reconeixement de la Cooperativa La Colmena amb motiu del seu centenari. Presentada pels grups municipals de CiU, PSC, PP i ICV-EUiA, aprovada per unanimitat
  • Moció en suport a la vaga indefinida dels treballadors i treballadores de contractes, subcontractes i falsos autònoms de Telefònica. Presentada pels grups municipals de GG, ICV-EUiA, PSC i CiU, amb els vots afirmatius d'aquests grups, de PxC i l'abstenció del PP.