El Ple aprova el Pressupost i les Ordenances del 2013 i el Pla d’Acció Municipal fins el 2015

A la darrera sessió plenària de l’any, s’ha aprovat la proposta definitiva de Pressupost Municipal per al 2013, que prioritza els ajuts a les famílies sense recursos i la lluita contra l’atur a la ciutat, entre d’altres punts de l’ordre del dia.

Amb el vot favorable dels tres partits que formen l’Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU) i el vot en contra del PP, PxC i GG, el Ple ordinari de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha aprovat avui la proposta definitiva de Pressupost Municipal per a l’exercici 2013. Amb aquest pressupost, l’Equip de Govern prioritza per al proper any mesures per a la reactivació econòmica de la ciutat -centrada sobretot en la lluita contra l’atur i de suport a les famílies amb menys recursos- i el manteniment dels espais públics, amb els objectius d’afavorir la cohesió i la convivència ciutadana.

Una de les novetats que inclou la previsió econòmica és la posada en marxa d’un Pla d’Ocupació Local, dotat amb 800.000 euros, promogut i executat íntegrament per l’Ajuntament. Pel que fa a les mesures de suport a les famílies, s’augmenta un 13% el Fons d’ajuts socials respecte al 2012; així, es destinaran 1,3 milions d’euros per ajudar als colomencs i les colomenques que no tinguin recursos, i sobretot per donar resposta a aquells ciutadans i ciutadanes que pateixin pèrdua o risc de pèrdua del seu habitatge.

El pressupost municipal per al 2013 és de 99.016.037,08 euros; inclou els pressupostos de l’Ajuntament (89.465.754,35€), l’Institut Municipal d’Esports (1.869.532,45 €), el Patronat Municipal de la Música (839.426,82€) i la societat municipal Grameimpuls (6.841.323,46 €). El Ple també va aprovar el pressupost de l’empresa municipal Gramepark, que serà de 16.308.096 €. Més informació en aquest mateix web.

Ordenances Fiscals i Preus Públics 2013
Un altre punt aprovat, amb els vots favorables de l’Equip de Govern, l’abstenció de GG i els vots contraris de PxC i PP, ha estat la proposta definitiva d’Ordenances Fiscals i de Preus Públics per a l’exercici 2013.  Com a criteri general, s’incrementen els impostos i les taxes un 2,2%, que és l’equivalent a l’augment de l’IPC interanual de juliol; amb les excepcions de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres) i l’IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) que no varien respecte a aquest any i l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) que no s’actualitza. En quan a l’IBI (Impost sobre Béns Immobles), baixarà lleugerament una vegada entrin en vigor, al gener de 2013, els nous valors cadastrals.

Així mateix, degut a la davallada en les aportacions d’altres administracions públiques a l’Ajuntament de Santa Coloma (retallades del Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya en matèria d’escoles bressol i d’instal•lacions esportives, entre d’altres) i també en part com a conseqüència de l’augment de l’IVA,  l’administració colomenca assumirà la màxima part possible d’increment, en funció de les disponibilitats pressupostàries.  En la proposta aprovada s’ha admès l’al•legació dels venedors ambulants colomencs, presentada en el període d’exposició pública, per poder abonar en quatre terminis la taxa d’ocupació de la via pública.

Aprovades les actuacions de mandat
El Ple ha donat llum verd a la proposta definitiva del Pla d’Acció Municipal (PAM) per al mandat 2011-2015. Aquest document és el full de ruta on s’estableixen els objectius i actuacions prioritàries que regiran la política municipal durant el mandat. Aquest punt s’ha aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern i del grup de PxC. S’ha abstingut GG i el PP ha votat en contra.

Al PAM han participat quasi 2.000 persones i 200 entitats
El PAM és el conjunt de projectes que l’Ajuntament es compromet a desenvolupar durant el mandat i que s’ha elaborat i debatut als darrers mesos, a partit d’un procés participatiu del que han format part quasi 2.000 persones, unes 200 entitats i associacions, joves representants de secundària i les sessions del Consell General de Ciutat. En el PAM 2011-2015 es prioritzen set línies d’actuació que són aquestes: potenciar l’ocupació, mantenir una escola pública i de qualitat, potenciar una ciutat més cívica i segura, incrementar el benestar social i els ajuts a les famílies, preservar i potenciar els espais verds i naturals, afavorir l’accés a l’habitatge i als aparcaments municipals i millorar el medi ambient i aprofundir en l’ecologia urbana.

En la darrera sessió plenària de l’any també s’ha aprovat el Pla de negoci de Gramepark SA per al període 2012-2015, on s’agrupen diferents accions per a donar viabilitat a aquesta societat municipal, i s’ha donat llum verd al Pla Bàsic Municipal d’Emergències de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que incorpora les recomanacions de Protecció Civil de Catalunya del Departament d’Interior de la Generalitat catalana.

Informe del Defensor de la Ciutadania
També a la sessió, el Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet, Fernando Oteros, ha presentat al ple del Consistori el seu informe d'actuacions de l'any 2011. En aquest període, l'oficina del Defensor va tramitar 421 expedients, dels quals 262 van correspondre a actuacions d'informació i d’assessorament, i va rebre 159 queixes, de les quals s'han admès i tramitat 105. A l'informe, el Defensor destaca que un 51% de les queixes s'han pogut resoldre amb una solució amistosa i que en un 80% dels casos s'ha acceptat la recomanació proposada per la seva oficina. Del total de queixes rebudes, un 27% han estat desestimades per considerar que l'actuació municipal ha estat la correcta. En el discurs de presentació de l'informe al Ple, Fernando Oteros ha destacat com la ciutat, les persones i el mateix Consistori afronten el repte de reduir els efectes de la crisi, mitjançant mesures i propostes que ofereixin una clara protecció davant l'atur o la pèrdua de l'habitatge i aconsegueixin mantenir la cohesió social.

Renúncia d’un regidor de PxC
D’altra banda, al Ple s’ha informat també de la renúncia com a regidor de Lluís Muñoz Muñoz, del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC).

Mocions aprovades
-En defensa de la qualitat de l’educació, la defensa del català i del model d’immersió lingüística a l’escola. Presentada pels grups del PSC, ICV-EUiA i GG, amb els vots contraris de PxC i PP, i l’abstenció de CiU.

-Per a declarar Santa Coloma de Gramenet municipi lliure de la tècnica de fractura hidràulica horitzontal, coneguda con a ‘fracking’. Presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA i GG. Va obtenir els vots favorables de PxC i el PSC. El PP i CiU es van abstenir.

-En suport a la proposta de moció presentada pel PCPC de Santa Coloma de Gramenet en solidaritat amb Gaza. Moció presentada per GG i ICV-EUiA. Va votar favorablement PxC i es van abstenir CiU i PSC. El PP va votar en contra.

-Per aplicar una bonificació de transport a les persones en situació d’atur/desocupació. Presentada per GG. Van votar favorablement PxC, CiU, PSC i ICV-EUiA. El PP es va abstenir.