El ple aprova el nou cartipàs municipal

El ple municipal reunit en sessió extraordinària aquest dijous 16 ha donat llum verda a l’organització de l’equip de govern per a la legislatura 2015-2019. El nou cartipàs s’estructura en quatre grans àrees i sis tinences d’alcaldia, amb una reducció d’un 10 per cent en els costos salarials respecte a l’anterior mandat.

L’equip de govern municipal que encapçala Núria Parlon tindrà sis tinences d’alcaldia i es dividirà en quatre grans àrees. La primera, és l’Àrea Interna, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat, regida pel Primer Tinent d’Alcalde, Esteve Serrano. En aquesta àrea resta adscrit el regidor ponent de Comerç i Promoció de la Ciutat i Turisme, Pedro Cano.

La segona àrea és la d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana, dirigida per la Segona Tinenta d’Alcaldessa, Lídia Montero.  El cinqué Tinent d’Alcalde delegat d’urbanisme i habitatge, Jordi Mas; i la sisena Tinenta d’Alcaldessa delegada de neteja urbana i civisme, Remedios Aragón, s’inscriuen en aquesta àrea a l'igual que la regidora ponent de via pública, Ana Belén Moreno; i el regidor ponent de medi ambient, ecologia urbana i protecció animal, Álvaro Rodilla.

La tercera és l’Àrea d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports , a càrrec del Tercer Tinent d’Alcalde, Diego Arroyo. L’Institut Municipal d’Esports i el Patronat de la Música s’adscriuen funcionalment en aquesta àrea on també desenvoluparan la seva feina la regidora ponent d’educació, infància, joventut i polítiques d’Igualtat, Mireia González; el regidor ponent de Drets Socials, Luis Fuentes, i el regidor adjunt d’Esports, Daniel Salgado.

La quarta i última àrea és la de Cultura, Moviments Socials, Entitats Ciutadanes, Memòria Històrica i LGTB, encapçalada per la Quarta Tinenta d’Alcaldessa, Petra Jiménez. La regidora adjunta i ponent de moviments socials i entitats ciutadanes, Carmen Arana, treballarà en aquesta àrea.

L’Àrea d’Alcaldia dirigirà i gestionarà en aquest  nou mandat les àrees de partipació ciutadana, cooperació internacional, solidaritat i drets humans a més del programa Santa Coloma Ciutat Universitària.

El Tinent d'Alcalde, Esteve Serrano, ha explicat que aquesta nova organització comporta un estalvi del 10 per cent en despesa salarial respecte a l'anterior mandat. Per la seva banda, l'alcaldessa Núria Parlon ha dit que "les noves 4 grans àrees del cartipàs simplifiquen i clarifiquen les competències municipals i a més facilitaran el treball conjunt amb els ajuntaments veïns de Santa Coloma"

Configuració dels grups municipals

El ple s’ha iniciat amb la designació dels presidents i portaveus dels cinc grups municipals d'aquest mandat, d’acord amb el resultat de les eleccions locals del passat 24 de maig. El grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés tindrà com a presidenta a Núria Parlon i com a portaveu a Esteve Serrano. Som Gramenet-Poble Actiu a Alba Calvo com a presidenta i Aitor Blanc com a portaveu. Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a María Duarte com a presidenta i Dimas Gragera com a portaveu. Gent d’Esquerres, Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa-Entesa a Jonatan Fornés com a president i Alexandra Sevilla com a portaveu. Per acabar, el Partit Popular a Azucena Laura Rodera com a presidenta i David Zambrana com a portaveu.

L'alcaldessa Núria Parlon ha expressat "la voluntat de facilitar els mitjans a l'oposició perquè facin bé la seva feina i fiscalitzin al govern".

A continuació s’ha establert la periodicitat de les sessions del ple  i les de la Junta de Govern Local, a la qual el ple delega determinades competències.

La relació de càrrecs de la corporació amb dedicacions exclusives i parcials i les aportacions als grups municipals també han estat aprovades en aquesta sessió.

Organigrama directiu

També s’ha aprovat la proposta d’acord en relació al personal eventual d’assessorament i nomenament del personal directiu, el ple ha donat compte del decret de nomenament d’aquest personal eventual amb els vots favorables del PSC, l'abstenció del PP i el vot contrari de Ciutadans, Som Gramenet i Gent d'Esquerres. Així queda configurat per tant el nou organigrama directiu de l'Ajuntament:

 • Director/a de Serveis d’Alcaldia, Carles Mestres March
 • Director/a de Planificació Estratègia, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència, PAM i Regidories de Districte, Isuka Palau García
 • Director/a de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humans, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat, Ana Muñoz Martínez
 • Director/a d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública i Civisme, Zaida Muxí Martínez
 • Director/a d’Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat, Gemma Bellvehí Oliver
 • Director/a Adjunt/a d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública i Civisme, Isabel García Casabó
 • Director/a Adjunt/a d’Educació i Execució del Pla d’actuació Municipal de l’àmbit, Rosa Perea Núñez
 • Coordinador/a de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i de Seguretat Ciutadana, Estefanía Molina Trillo
 • Coordinador/a de Regidories de Districte i Polítiques d’Igualtat, Júlia de la Encarnación Gómez
 • Coordinador/a de Cultura, José Velasco Martínez
 • Coordinador/a de Moviments Socials i Entitats Ciutadanes, Carmen Uroz
 • Coordinador/a d’Educació, Infància, Joventut i Salut, Alícia Segura


Renovació dels consells d'administració i juntes de govern municipals

Per acabar, s’ha donat llum verda a la composició dels nous consells d’administració de les dues empreses municipals, Grameimpuls i Gramepark, presidides per Esteve Serrano i Lídia Montero, respectivament. Alhora han quedat definides també les juntes de govern dels dos organismes o autònoms municipals, l’Institut Municipal d’Esports i el Patronat Municipal de la Música, ambdós presidits per Diego Arroyo.

La sessió extraordinària del ple municipal s’ha tancat amb la designació del representants municipals al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que seran l’alcaldessa Núria Parlon, Esteve Serrano, Lídia Montero (PSC) i Aitor Blanc (Som Gramenet).


*Podeu consultar els 13 punts de l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari com a documentació adjunta a la vostra esquerra