El Ple aprova el nomenament d’un nou Defensor de la Ciutadania

Carlos Villagrasa substitueix Fernando Oteros en aquest càrrec. A la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, celebrada avui dilluns 26 de juny, s'ha aprovat, entre altres temes, el nomenament del nou Defensor de la Ciutadania i una declaració institucional amb motiu de la propera celebració el 28 de juny de la Diada pel respecte als drets de les persones LGTBI i contra la discriminació per raons d’orientació sexual.

Entre els diferents punts de l’ordre del dia de la sessió del Ple, ha destacat el nomenament (amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Ciutadans i PP, i els vots contraris de SOM Gramenet i GE-ICV-EUiA) de Carlos Villagrasa Alcaide com a nou Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet, en substitució de Fernando Oteros Sala, que ha estat el primer veí de la ciutat en ostentar aquesta representació; tasca que ha realitzat durant 17 anys, i que ha estat mereixedora de l’agraïment de tots els grups municipals (PSC, SOM Gramenet, Ciutadans, GE-ICV-EUiA i PP) per la feina desenvolupada.

L’alcaldessa Núria Parlon li ha fet lliurament a Fernando Oteros d’una placa de record, en nom de tota la Corporació, com a reconeixement d’aquesta tasca que ha fet en benefici de la ciutadania Colomenca i del bon govern de la ciutat.El Defensor sortint, Fernando Oteros, ha presentat un informe final del seu mandat, on destaquen xifres com les 19.000 entrevistes realitzades a veïns i veïnes durant tots aquests anys i els 6.569 expedients realitzats per atendre i donar resposta a queixes i problemes de la ciutadania.

Oteros també ha presentat les darreres dades d’actuació de l’oficina del Defensor que ha presidit des del 2015 fins a l’abril d’enguany, on ha destacat les intervencions d’informació i assessorament a la ciutadania, que han suposat un 54% dels casos (308) i les intervencions per queixes sobre l’Ajuntament i l’obertura d’expedient, han estat el 46% (262). Pel que fa a les demandes d’informació, la ciutadania ha fet consultes al Defensor sobretot de temes de serveis socials –ajuts, recursos i prestacions- famílies i gent gran que pateixen conseqüències de la crisi econòmica; també han destacat les consultes sobre temes de treball, l’habitatge, consum i seguretat ciutadania. Pel que fa a les queixes, els 262 expedients de queixa oberts a l’oficina del Defensor són a priori per un endarreriment, una manca d’actuació o resposta municipal, o per la discrepància en l’aplicació d’algun criteri o normativa de l’Ajuntament.

Durant el seu discurs de sortida, Fernando Oteros ha destacat que el nomenament del nou Defensor de la Ciutadania s’ha realitzat amb un procés participatiu obert a la ciutadania sobre tres candidatures, en el que han intervingut 110 entitats ciutadanes. L’elecció del nou Defensor és resultat d’aquest procés, ja que 65 col·lectius o associacions locals han donat suport a la candidatura de Carlos Villagrasa.

El nou Defensor de la Ciutadania és doctor en Dret

Veí del barri de Singuerlín, Carlos Villagrasa Alcaide (1968) és doctor en Dret (1998) i postgraduat en dret civil català (2002) per la Universitat de Barcelona (UB). Des de 1991 és professor de dret civil a la facultat de Dret de la UB, on dirigeix els màsters en Dret de família i infància, en Direcció de seguretat privada, en Documentoscòpia i grafologia, i en Dret civil català. Ha estat magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona des de l'any 1995. És el coordinador i professor-tutor de dret civil en el centre de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) de Santa Coloma de Gramenet.

El nou Defensor de la Ciutadania ha estat també consultor com a expert independent per a la reforma del dret de família i els drets de la infància, amb informes sobre la regulació de les parelles estables i sobre la mediació a Catalunya, i sobre la legislació sobre protecció a la infància i sobre igualtat i discriminació per el Govern espanyol. Ha escrit més de 50 publicacions sobre drets humans, drets de la infància, gent gran, dret de família, mediació, discriminació, violència de gènere i drets LGTBI. El nomenament és per un període de cinc anys, amb un nivell de dedicació d’entre 25 i 30 hores setmanals. No és un càrrec amb retribució, però disposarà dels mitjans necessaris pel bon desenvolupament de la tasca de Defensor.

Tolerància zero a la LGTBIfòbia

Tots els grups municipals han signat una declaració institucional amb motiu de la commemoració el proper 28 de juny del Dia internacional per l’alliberament LGTBI (lesbianes, gais, bisexuals i les persones transgènere i intersexuals) i de tolerància zero a la LGTBIfòbia. En aquesta declaració es fa un reconeixement als 40 anys de lluites en defensa de la diversitat i es recorda la primera manifestació del col.lectiu a l’Estat espanyol (26 de juny de 1977) per reclamar els seus drets i que va estar protagonitzada per més de 4.000 persones als carrers de Barcelona.

Al text també es reitera l’exigència del desplegament i l’aplicació efectiva de la llei 11/2014 per a garantir els drets de les persones LGTBI, per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i per tal de sancionar totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGBTI al nostre país. A la declaració també s’expressa que des de la nostra ciutat es continuarà lluitant contra l’estigma, el rebuig i la burla i en favor del dret d’expressar la identitat de les persones de manera lliure.

Amb un objectiu comú, tal i com es mostra a la pancarta instal·lada a la façana de l’Ajuntament: “Santa Coloma de Gramenet contra la LGTBIfòbia, per una Igualtat Plena”. Adhesió al Programa Municipi CooperatiuTambé durant la sessió del Ple d’avui s’ha donat compte de l’adhesió del nostre Ajuntament al Programa Municipi Cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Amb aquesta adhesió comença un pla de treball conjunt, a cost zero per a l’Ajuntament, per difondre la cultura d’empresa cooperativa entre la ciutadania i impulsar la creació de noves cooperatives de treball, entre altres aspectes. L’objectiu primer d’aquest acord és contribuir al creixement de l’economia social i solidària al nostre municipi.

Renúncies de regidors i regidores

D’altra banda, al Ple s’ha donat compte de quatre renúncies de regidors i regidores, entre les quals la de la 6a. tinent d’alcaldessa de Neteja urbana i civisme i regidora del grup municipal del PSC,  Remedios Aragon Aragón, que deixa el càrrec per jubilació. També s’ha donat compte de les renúncies dels regidors i regidores del grup municipal de SOM Gramenet, Joan Pastor Pérez, Oriol Corral Dinà i Jesús Sánchez Téllez, que deixen el càrrec perquè entrin a formar part del Consistori noves persones que formen part de al llista o candidatura que va presentar el seu partit a les darreres eleccions municipals.

 
MOCIONS APROVADES
:
   
GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, CIUTADANS I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA
Moció en defensa de la sanitat pública a Santa Coloma de Gramenet, a instància de Santako Diu Prou. Aprovada per unanimitat. Aprovada per unanimitat

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA
Moció per la defensa dels empleats públics afectats pels dos contenciosos presentats per l’ADT contra la RLT 2017 i la subrogació de l’IME. Amb el vot favorable del PP, l'absenció de SOMGramenet i el vot en contra de Ciutadans.

GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA
Moció contra les pràctiques deslleials i les condicions laborals d’empreses multiserveis o de serveis integrals. Vots favorables de SOMGramenet i GE-ICV-EUiA, en contra del PP i abstenció de Ciutadans.

GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I PARTIT POPULAR
Moción para la instalación de cambiadores para bebés en aseos, en todos los edificios públicos de Santa Coloma, de manera indistinta y sin discriminación. Aprovada per unanimitat.

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA
Moció sobre el trasllat del CSMA Martí i Julià i per la millora de l’atenció en salut mental a Santa Coloma de Gramenet. Amb el vot favorable de tots els grups, menys l'abstenció del PP.