El Ple aprova el calendari d’inici dels serveis del Nou Edifici del Mercat del Fondo

Al Ple municipal d’abril s’ha donat llum verda, entre d’altres punts, al calendari de la posada en marxa del multi-equipament del Nou Edifici del Mercat del Fondo, prevista per al 13 de juny, en una jornada inaugural per al nou mercat municipal i de portes obertes per a la llar d’infants i biblioteca municipal.

S'ha celebrat la sessió ordinària del Ple municipal d’abril, en la que s’han aprovat, entre d’altres punts de l’ordre del dia, el calendari de lliurament del nou edifici del mercat municipal del Fondo per part de l’empresa constructora, i de l’inici de l’activitat d’aquest multi-equipament que, a més del mercat municipal, albergarà un supermercat, una llar d’infants i una biblioteca pública, aquesta última depenent de la Diputació de Barcelona. Aquest punt s’ha aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC, ICV-EUiA i CiU) i de Gent de Gramenet (GG) i el vot en contra del PP i de PxC.

Així, el calendari previst per a l’inici del servei del Nou Edifici del Mercat del Fondo és el següent:
- 13 de juny: posada en marxa del supermercat i del mercat municipal, i jornada de portes obertes de la llar d’infants i de la biblioteca.
- 30 de juny: lliurament de la llar d’infants per a la fase d’adequació prèvia a l’inici de curs 2013-2014. Està previst que ambdues iniciïn el seu servei a la ciutadania abans del curs escolar.
- 15 d’agost: lliurament de la biblioteca amb mobiliari inclòs (data orientativa)

Així mateix, en aquest punt, també s’ha donat llum verda al calendari d’urbanització de l’entorn del Nou Edifici del Mercat del Fondo, actuació actualment en marxa i acordada amb les associacions de veïns i comerciants del barri. La previsió és que la major part d’aquesta intervenció de millora urbanística estigui llesta per a la inauguració del nou Mercat.

Pistes d’atletisme de Can Zam

Un altre dels punts aprovats és la mutació –o cessió- d’espais entre l’Ajuntament de Santa Coloma i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en la zona del Parc de Can Zam, que suposa un avenç fonamental per a la construcció de la pista d’atletisme de 400 metres prevista pel govern municipal en aquesta zona de la ciutat. Aquest punt s’ha aprovat amb els vots afirmatius de l’Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU), de GG i del PP i el vot contrari de PxC.

Així, l’AMB cedeix16.238 m2 a l’Ajuntament per ampliar el vial del parc metropolità de Can Zam, i alhora l’Ajuntament cedeix a l’AMB 16.329 m2 per a l’ampliació de l’espai d’aquest parc, un pas fonamental per a poder realitzar l’inici del procés de licitació de les obres, prevista per a primers de maig; un cop finalitzi aquest procés es procedirà a l’inici de la construcció de la pista d’atletisme, per a la tardor d’enguany.

En aquest sentit, el passat 22 de març, l’AMB va autoritzar l’ocupació anticipada dels terrenys necessaris per a la licitació i adjudicació de les obres de la pista d’atletisme per part de l’Ajuntament, el que suposa un avenç fonamental per a la materialització d’aquest projecte esportiu inclòs al Pla d’Acció Municipal 2011-2015.


Remodelació de l’avinguda Generalitat dins la reforma del centre

També en aquest Ple d’abril s’ha produït un pas endavant per a l’execució de diferents fases de remodelació del centre de la ciutat projecte que, recordem, inclou, entre d’altres aspectes, la remodelació d’una part de l’avinguda de la Generalitat i del passeig de Llorenç Serra. En concret, amb els vots favorables de l’Equip de Govern i del PP, l’abstenció de Gent de Gramenet i el vot en contra de PxC, s’ha aprovat l’esborrany de conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma per al traspàs i la millora de la urbanització d’un tram de la carretera de la Roca (BV-5001), entre la rotonda de Can Peixauet i la B20.

També suposa l’acceptació de l’aportació de 3,1 milions d’euros de subvenció que atorga la Diputació de Barcelona per a la remodelació de la via esmentada que actualment inclou el tram de l’avinguda de la Generalitat que va de la plaça Catalunya a la rambla de Sant Sebastià, i del passeig de Llorenç Serra entre la rbla. de Sant Sebastià i l’avinguda de Santa Coloma.

El projecte integral de remodelació del centre de la ciutat inclou la millora i la transformació de més de 20.000 m2 d’espai públic en un àrea comercial i per a vianants. Properament s’iniciarà un procés de consulta ciutadana perquè els veïns i les veïnes de la zona puguin fer les seves suggerències al projecte de millora de l’Ajuntament.

Gestió de l’equipament  esportiu “La Colina”

També en la sessió plenària d’aquesta tarda s’ha aprovat, amb els vots afirmatius de l’Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU), els vots en contra de GG i de PxC i l’abstenció del PP, l’encàrrec de la gestió i cessió gratuïta de l’equipament esportiu “La Colina” a l’Ajuntament de Santa Coloma per un termini de deu anys. Aquest equipament esportiu supramunicipal, ubicat al carrer de la Gran  Bretanya s/n de Badalona (prop del barri Llatí i en concret de l’IES Torrent de les Bruixes), és actualment de titularitat del Consell Comarcal del Barcelonès. L’aprovació d’aquest punt suposa l’acceptació del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Barcelonès i l’Ajuntament de Santa Coloma, perquè l’Institut Municipal d’Esports, organisme municipal colomenc, es faci càrrec d’aquest equipament per a ús de la ciutadania.

Mocions aprovades
• Sobre la reforma urgent de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) i de suport a la ILP de renda garantida de la ciutadania. Moció presentada pels grups municipals dels PSC i ICV-EuiA que ha comptat amb el vot a favor de GG i en contra del PP, CiU i PxC.
• De reconeixement de l’habitatge com a dret social, presentada per PSC i ICV-EuiA, aprovada amb els vots a favor de GG, PxC i en contra de PP i CiU.
• Per la qualitat de la informació i en defensa dels mitjans de comunicació pública a Catalunya. Presentada per PSC i ICV-EuiA, i que ha comptat amb el vot a favor de GG, l’abstenció de CiU i els vots en contra del PP i PxC.
• En defensa de l’actual designació de zona sensible per a la totalitat de la conca del Riu Besòs. Presentada per ICV-EuiA i Gent de Gramenet i que ha comptat amb els vots afirmatiu de la majora de grups municipals.