El ple aprova definitivament el Pla Local d’Habitatge

A la sessió celebrada el passat 26 de juliol, el ple municipal va aprovar de forma definitiva el Pla Local d’Habitatge (PLH).

A l’abril passat, el ple ja va aprovar de manera inicial el PLH que, ara, ha rebut el suport definitiu per part del plenari. Aquest Pla desenvolupa la planificació estratègica de les polítiques públiques d’habitatge a la ciutat pels pròxims sis anys. El document és fruit d’un procés en què han participat entitats, professionals i especialistes en la matèria i ciutadans i ciutadanes. El text final no ha patit modificacions substancials en relació a l’aprovat inicialment a l’abril, tot i haver-se acceptat la majoria d’al·legacions dels grups de l’oposició.

Objectius fonamentals del PLH

Fer front a les situacions d’emergència habitacional i facilitar l’accés a un habitatge digne i assequible a les famílies amb menys recursos són alguns dels objectius fonamentals del Pla. Entre les línies d’actuacions concretes que recull,  les propostes es centren en la promoció d’habitatge social, la rehabilitació o les polítiques sectorials adreçades als i les joves i a la gent gran. La inversió associada al Pla supera els 20 milions d’euros de recursos propis i més de 90 milions addicionals, fruit de les aliances estratègiques amb diferents administracions.