El Pla Municipal sobre Drogues rep un premi de bones pràctiques

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies i la Delegación del Gobierno han atorgat a l’Ajuntament de Santa Coloma el tercer premi a les bones pràctiques en l’àmbit local, en la modalitat Estratègies i plans d’intervenció.

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas han atorgat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet el tercer premi a les bones pràctiques en l’àmbit local, en la modalitat Estratègies i plans d’intervenció.

El Pla Municipal sobre Drogues i la Cartera de serveis agrupa i coordina des de 1990 totes les activitats realitzades per l’Ajuntament relacionades amb la prevenció i l’atenció de problemes vinculats amb les drogues.
El Pla inclou entre altres la prevenció a centres educatius, l’assessoria i atenció a joves i a famílies, el treball preventiu i de mediació en medi obert amb joves i persones addictes a punts calents de la ciutat, el foment del tractament i la normalització social i prelaboral de persones drogodependents, , i el suport tècnic a professionals.

Al 2013 es van realitzar 152 tallers preventius amb 3.392 assistències, es van fer 956 intervencions amb joves en medi obert, es van atendre 101 consultes familiars, i es van fer 2.788 contactes amb punts calents amb persones drogodependents amb qui es va organitzar 126 tallers educatius.

Entre les seves actuacions més destacables hi ha el fet d’haver estat el primer ajuntament de Catalunya en oferir als menors d’edat un programa educatiu alternatiu a la sanció per consum, haver estat pioner en el treball des d’una perspectiva de reducció de riscos o apostar pel treball de primera línia amb joves i persones drogodependents.

Una festa major més segura

La festa major convida a divertir-se i a la gresca i, tot i que la majoria de les persones hi gaudeixen, també es donen situacions de risc. Les situacions més problemàtiques esdevenen quan: es beu massa alcohol o es fan certs usos d’altres drogues, en consumeixen menors d’edat, no es respecten els espais delimitats per a la gresca, hi ha violència o es condueix sota els efectes de les drogues.

Per prevenir aquestes situacions o actuar amb rapidesa en cas que es donin, des del Pla Municipal sobre Drogues es fan tota una sèrie d’actuacions realitzades per la Policia Local i l’equip tècnic del Pla:

  • Vetllar per la seguretat i perquè no s’agafin vehicles en cas d’haver-ne consumit.
  • Muntar una carpa informativa als espais de festa.
  • Fer un treball de mediació i prevenció de conflictes amb joves.

I nosaltres tindrem una millor festa si seguim alguns consells bàsics:

  • Beure sense alcohol si som menors d’edat.
  • Aturar l’ús d’alcohol o alternar-lo amb refrescos per no passar-se.
  • Crear un bon ambient i evitar conductes violentes.
  • Moure’ns caminant o en transport públic.