El Pla de joventut i el suport al col·lectiu LGBTI, protagonistes del ple del mes de juny

Aquest dilluns 27 de juny s’ha celebrat la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que ha aprovat inicialment el ‘Pla Local de Joventut 2022-2025’. Es tracta d’un document estratègic que defineix les properes actuacions municipals a través de quatre eixos: projectes de vida i emancipacions, salut i benestar, acció i participació, i drets socials i ambientals. En aquest ple també s’ha fet una declaració institucional en reconeixement al col·lectiu LGBTI i els seus drets.

El ‘Pla Local de Joventut 2022-2025’ té com a objectius promoure l’emancipació de la població jove de Santa Coloma en unes condicions dignes i justes; treballar per l’adquisició d’hàbits saludables i la presa de consciència sobre la importància d’unes bones condicions de salut des d’una perspectiva integral i comunitària, i garantir el protagonisme de les persones joves com a ciutadania de ple dret i com a subjectes de canvi i transformació del seu entorn.

Els quatre eixos sobre els quals s’ha elaborat aquest pla es desenvolupen en els àmbits de l’educació, ocupació i habitatge; del benestar emocional, oci, cultura i hàbits saludables; participació, associacionisme i equipaments juvenils; i igualtat de gènere, diversitats i drets ambientals.

En el seu procés d’elaboració hi han participat més de 870 persones entre joves de la ciutat, entitats i associacions que treballen amb i pels joves, personal tècnic de l’Ajuntament i càrrecs electes.

D’altra banda en aquest ple municipal de juny també s’ha dut a terme  l’aprovació del ‘Pla Director de cooperació, drets humans i ciutadania global 2022-2026’, amb el que la ciutat consolida el seu compromís per contribuir a la defensa dels drets humans i al desenvolupament humà sostenible dels territoris amb els que coopera, però també es compromet a treballar per la construcció d’una societat més coneixedora i crítica amb les causes de les vulneracions de drets i desigualtats, i es mostra disposada a participar en els processos de transformació de les causes i estructures que les perpetuen.

Aquest Pla Director s’emmarca en el propòsit del Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 de contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides a través dels serveis municipals de l’Ajuntament.

 

Aprovats els comptes anuals de Gramepark, Grameimpuls i Bressolgramenet

En el mateix ple municipal també s’ha donat llum verda als comptes del 2021 i a l’informe de gestió de les empreses municipals Gramepark SA amb resultat negatiu de 2.653.994,31 euros, a compensar en exercicis posteriors, Grameimpuls SA amb resultat positiu de 13.025,49 euros, per a dotació de reserves voluntàries (6.881,25 euros) i a reserves de capitalització (6.144,24 euros), i finalment de Bressolgramenet SA sense resultat negatiu ni positiu.

D’una altra banda s’ha aprovat inicialment la modificació dels estatuts del Consorci del Besòs que, entre altres qüestions,  amplien l’àmbit territorial, modifiquen l’estructura dels òrgans de govern i administració del consorci i preveuen la incorporació de la Generalitat de Catalunya i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons el text aprovat pel Consell General del Consorci passat mes de maig.

Com a punt d’urgència s’ha donat compte del canvi social de l’empresa adjudicatària del contracte del servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics amb mesures de contractació responsable. L’empresa IDONIA NATUR SL passa a anomenar-se IDONIA NATUR SLU. En aquest mateix punt s’ha aprovat la modificació del contracte per tal de millorar la neteja i desinfecció de zones sensibles (lavabos i vestuaris dels gimnasos) en horari lectiu, durant el segon semestre de l’any 2022 per un import de 342.580,35 euros.

A més, durant aquesta sessió plenària, s’ha donat compte de l’Informe d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l’exercici 2021, s’ha fet i aprovat una proposta de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2022 i finalment s’ha fet oficial la sortida d’en Raquel Cuesta Santamaría del grup municipal d’En Comú Podem, que a partir d’ara restarà com a regidora no adscrita.

 

Declaració institucional: 28J Santa Coloma de Gramenet amb orgull

En aquesta sessió ordinària de mes de juny al Ple de l’Ajuntament s’ha fet una declaració institucional en reconeixement al col·lectiu LGBTI i els seus drets. Segons aquest manifest s’ha de “Fer valdre les lleis en tots els àmbits i desplegar-les amb la màxima contundència és una obligació de tots els poders públics. I ho és encara més avui dia davant l’augment dels discursos d’odi a la diferència i el qüestionament per part de l’extrema dreta dels drets assolits. A Santa Coloma de Gramenet tornarem a dir tantes vegades com faci falta «No passaran!». Més que mai, les entitats i els poders públics defensarem el dret de les persones a viure en llibertat.”

I en aquesta lluita compartida per la defensa del dret de totes les persones a viure lliures de discriminacions i de violències s’afegeix que “des de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet alcem la nostra veu per reivindicar els drets del col·lectiu LGBTI, des del protagonisme de les entitats de referència, com és Entenem Santa Coloma LGTBI i del conjunt de la ciutadania. Des de Santa Coloma de Gramenet treballem perquè la diversitat no esdevingui en discursos d’odi, discriminacions i agressions LGBTIfòbiques, sinó en el reconeixement de la pluralitat  i en la conquesta de drets i llibertats de les persones LGBTI.”

 

El secretari municipal es jubila

Per últim en aquest ple s’ha acomiadat al secretari municipal Javier Ezquiaga que es jubilarà. Tots els grups municipals han fet una valoració de la seva trajectòria i tasca durant més de 30 anys. Especialment emotiva ha estat la intervenció amb un discurs final de la seva companya de feina Joana Ricardo. Agraïments i reconeixement a la seva figura.